Srečen moški iz profila, ki daje petko osebi.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Loterija Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: Loterija) spoštuje vašo zasebnost in se kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje, da bo vaše osebne podatke skrbno varovala in obdelovala v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) o 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov« ter vsakokrat veljavnim  Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

V nadaljevanju je pojasnjeno, kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo v Loteriji, namen in pravna podlaga za njihovo obdelavo, uporabniki osebnih podatkov, ter obdobje hrambe.
Prav tako so spodaj navedene informacije o upravljavcu osebnih podatkov, kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v Loteriji ter vse ostale informacije o vaših pravicah, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov. 

1. Informacije o upravljalcu osebnih podatkov

Naziv upravljavca

LOTERIJA SLOVENIJE, d.d.

Davčna številka

24224308

Matična številka

5022053000

Sedež

Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana

Predsednica uprave

Romana Girandon

Član uprave

Peter Razpotnik

Spletni naslov

www.loterija.si 

Telefon

01 24 26 100

Naslov elektronske pošte

info@loterija.si

2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Vprašanja v zvezi z obdelavo in varstvom vaših osebnih podatkov lahko posredujete pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov pri Loteriji po pošti na naslov: Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana (s pripisom: »varstvo osebnih podatkov«) ali na naslov elektronske pošte: osebni.podatki@loterija.si

3. Nameni, pravne podlage ter obdobje hrambe

Kaj: Ko obiščete našo spletno stran, za kratek čas, najdlje pa 6 mesecev od obiska, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše. 

V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani. Na naši spletni strani izvajamo tudi revizijsko sled. 

Zakaj: Ti podatki se obdelujejo zaradi zagotavljanja varnosti omrežja in informacij, saj se s tem omogoči zaznavanje in preprečevanje kakršnihkoli nepooblaščenih dostopov.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Loterija, to je varnost podatkov na spletni strani. 

Uporabniki: Ponudnik gostovanja spletne strani. 

Obdobje hrambe: Najdlje pa 6 mesecev od obiska (podatki se samodejno brišejo po 185 dneh) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).

 

 

Kaj: Podatki, ki jih posredujete v postopku registracije ob odprtju igralnega računa na spletni strani loterija.si ter podatki, ki nastajajo ob sodelovanju v igrah na srečo. Nabor podatkov, ki jih je potrebno posredovati ob registraciji, je določen v Pravilih igralnega računa. Tekom sodelovanja v igrah na srečo, tj. po uspešno opravljeni registraciji, pa Loterija zbira oz. obdeluje osebne podatke, ki nastajajo ob vašem sodelovanju v spletnih igrah (podatki o prometu, višina in pogostost vplačil in izplačil, logi vpogledov v igralni račun ipd.).

Zakaj: Loterija podatke, posredovane ob registraciji, potrebuje za zakonito prirejanje spletnih iger na srečo. V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2 – zakonska obveznost) mora namreč Loterija opraviti identifikacijo igralcev, zato brez teh podatkov sodelovanje v spletnih igrah na srečo ni mogoče. Podatke o prometu, višini in pogostosti vplačil in izplačil ipd. pa Loterija obdeluje tudi zato, da lahko izvršuje pogodbene obveznosti v zvezi z igralnim računom (obračun in izplačilo dobitkov, ipd.). V kolikor se predmetni podatki ne zagotovijo (z izjemo tistih, ki so prostovoljni), registracija oz. odprtje igralnega računa ter sodelovanje v igrah na srečo ni mogoče.
V okviru registracije lahko igralci prostovoljno posredujejo tudi podatek o telefonski številki (za namen lažje komunikacije) in spolu (za namen slovnično pravilnega nagovarjanja).

Pravna podlaga: Zakonska obveznost (ZPPDFT-2) ter izvajanje pogodbenih obveznosti Loterije. Podatki o telefonski številki in spolu se zbirajo na podlagi privolitve, posameznik pa lahko v svojem igralnem računu te podatke kadarkoli izbriše.

Uporabniki: UPPD, FURS in drugi državni organi na podlagi zakona.

Obdobje hrambe: Podatki se skladno z ZPPDFT-2 hranijo še deset let po prenehanju poslovnega razmerja. Podatki o telefonski številki in spolu se hranijo do ukinitve igralnega računa, v kolikor jih posameznik ne izbriše že v času aktiviranega igralnega računa. Podatki, potrebni za davčne namene: 10 let.

Kaj: Podatki, ki jih je potrebno posredovati ob prevzemu obdavčenega dobitka (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno bivališče, občina stalnega bivališča).

Zakaj: Loterija te podatke potrebuje za obračun davka v skladu z Zakonom o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, saj brez njih obračun zakonsko predpisanega davka ni možen.

Pravna podlaga: Zakonska obveznost (Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo).

Uporabnik: FURS.

Obdobje hrambe: Deset let.

Kaj: Podatki, ki so posredovani na obrazcu za reklamacijo udeleženca v igri in vključujejo ime, priimek, ulico, hišno številko, poštno številko in kraj, naslov elektronske pošte ter telefonsko številko.

Zakaj: Loterija podatke obdeluje za obravnavo reklamacijskega zahtevka. Brez posredovanja predmetnih podatkov obravnava reklamacijskega zahtevka ni mogoča, saj Loterija te podatke potrebuje za obveščanje o reklamaciji (npr. pisni poziv za posredovanje originala reklamiranega potrdila oz. srečke ter št. TRR v primeru uspešne reklamacije). Telefonsko številko Loterija uporablja izključno za namene lažjega komuniciranja in obveščanja o poteku reklamacijskega postopka.

Pravna podlaga: Izvajanje pogodbenih obveznosti Loterije (v tem primeru obravnava reklamacijskega zahtevka na podlagi vaše zahteve).

Obdobje hrambe: Posredovani podatki za namene reševanja reklamacijskih zahtevkov se hranijo največ pet let po zaključku reklamacije.

Kaj: Podatki, ki so posredovani na izjavi, s katero zahtevate samoprepoved in vključujejo osebno ime, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče, vrsta in številka osebnega dokumenta, datum začetka ter končanja samoprepovedi.

Zakaj: Zakonska obveznost v skladu z Zakonom o igrah na srečo (ZIS) za namene preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo.

Pravna podlaga: ZIS.

Uporabniki: FURS.

Obdobje hrambe: Posredovani podatki se v skladu z ZIS hranijo še eno leto po datumu končanja samoprepovedi.

 

 

Na SMS obveščanje o dobitkih ste se prijavili preko vašega profila na naši spletni strani. Prijava je povsem prostovoljna in jo lahko kadarkoli prekličete v svojem profilu igralca ali prek povezave v prejetem SMS sporočilu.

 

Podrobneje

Pravna podlaga: Osebna privolitev, ki jo lahko kadarkoli prekličete (6(1)a člen Splošne uredbe). Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa, zalog in kapacitet, ter izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.

Uporabniki: Vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za pošiljanje SMS sporočil. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Obdobje hrambe: Do preklica privolitve.

Pravice posameznikov: Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali prek osebni.podatki@loterija.si. Odjava od prejemanja SMS sporočil (preklic privolitve oziroma ugovor) je možna kadarkoli na način, da v svojem profilu igralca odkljukate izbiro ali pa kliknete na odjavno povezavo v prejetem SMS sporočilu. Več o vaših pravicah si lahko preberete v poglavju 5. 

Če želite prejemati naša splošna obvestila in e-novice ter / ali bi radi prejemali vam prilagojene ponudbe in obvestila, vas bomo zaprosili za privolitev. 

V primeru, da ste se naročili na prejmanje vam prilagojenih ponudb kot imetnik igralnega računa, bomo ponudbe pripravili z analiziranjem vaših aktivnosti na igralnem računu, torej s podatki, ki so oz. bodo nastali v zvezi z uporabo igralnega računa (odzivi na naša sporočila, zgodovina igranja (nakup igre, pogostost igranja) in obnašanje na spletnem mestu loterija.si (ogled posameznih iger ali vsebin, ki lahko sproži pošiljanje prilagojenih sporočil). Vsi navedeni podatki se torej obdelajo za namen predvidevanja, kakšna sporočila vam pošljemo. Če ste se na prejemanje prilagojenih obvestil in ponudb prijavili preko spletnega obrazca in nimate odprtega igralnega računa, vam bomo prilagojeno ponudbo izdelali na podlagi spremljanja vaših odzivov (odgovorov) na naše e-novice.

Če takih sporočil ne želite več prejemati, se lahko enostavno odjavite prek povezave v prejetem e-sporočilu, v svojem igralnem profilu ali pa nas o tem obvestite po e-pošti, kar bo posledično pomenilo tudi, da se bodo zbrani osebni podatki anonimizirali in se jih tako ne bo več dalo povezovati z vami.

 

Podrobneje

Pravna podlaga: Osebna privolitev, ki se lahko kadarkoli prekliče (6(1)a) člen Splošne uredbe) s klikom na povezavo na prejetem e-sporočilu. Predvidevanje o zanimanjih posameznika temelji na njegovi rabi storitev upravljavca. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa, zalog in kapacitet, ter izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.

Uporabniki: Vzdrževalci spletnih strani, ponudniki orodij za trženje. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Obdobje hrambe: E-naslov za ta namen do preklica privolitve, profilni podatki se v tem primeru anonimizirajo.

Pravice posameznikov: Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko osebni.podatki@loterija.si. Odjava od e-novic (preklic privolitve oziroma ugovor) je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah, v svojem igralnem profilu ali pa z obvestilom Loterije po e-pošti. Več o vaših pravicah si lahko preberete v poglavju 5.

Kaj: Podatki, ki jih posredujete za namen nakupa srečk v spletni trgovini: ime in priimek, naslov, poštna številka in kraj, telefonska številka, elektronski naslov, podatek o polnoletnosti, naslov dostave.

Zakaj: Loterija podatke, posredovane ob nakupu, potrebuje za izvedbo nakupa srečk v spletni trgovini, obveščanje o statusu naročila, izvedbo plačila, dostavo, izvajanje reklamacijskih postopkov, odkrivanje zlorab. 

Uporabnik: Podatke o naslovu Loterija posreduje podjetju za dostavo blaga.

Pravna podlaga: Izvajanje pogodbenih obveznosti. Kupec je z nakupom srečk v spletni trgovini sprejel Splošne pogoje in s tem sklenil pogodbo z Loterijo kot prodajalcem srečk.

Obdobje hrambe: Podatki o nakupu se hranijo 5 let.

Če se nahajate v območju videonadzora

V naših prostorih izvajamo videonadzor. Videonadzor izvajamo, ker želimo zagotoviti varnost naših zaposlenih in obiskovalcev ter zavarovati naše premoženje.

Pravna podlaga: Zakoniti interes (varovanje oseb in premoženja), v povezavi s 3. poglavjem ZVOP-2.

Kategorije uporabnikov: Izvajalec videonadzornega sistema, varnostna služba. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Obdobje hrambe: Najmanj 30 dni in največ 1 leto od trenutka nastanka posnetka, nato se samodejno zbrišejo.

4. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Loterija osebnih podatkov ne prenaša v tretje države ali mednarodne organizacije.

5. Pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice, ki jih lahko uveljavljate tako, da vaš zahtevek posredujete pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Loteriji po pošti na naslov: Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana (s pripisom: »varstvo osebnih podatkov«) ali po elektronski pošti na osebni.podatki@loterija.si.

Pravica do preklica privolitve – kadar obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi, lahko privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli brezplačno prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravica do dostopa – kadarkoli se lahko seznanite z lastnimi osebnimi podatki in zahtevate potrditev, ali vaše osebne podatke obdelujemo ter dostop do teh osebnih podatkov (vključno z vsemi informacijami v zvezi z obdelavo, kot so vrste osebnih podatkov, namen obdelave ipd.). Na podlagi takšne zahteve vam omogočimo vpogled oz. posredujemo brezplačno kopijo teh osebnih podatkov.

Vsak registrirani igralec lahko kadarkoli dostopa do svojega igralnega računa in v celoti odgovarja za pravilnost in ažurnost vseh podatkov. Igralni račun omogoča igralcu dostop do informacij o celotnem prometu in stanju na igralnem računu, dostop do ostalih  informacij v povezavi z igralnim računom ter vpogled v vsebino vplačil igerza preteklih 90 dni. Po preteku tega roka Loterija informacije, povezane z igralnim računom, igralcu posreduje na podlagi zahtevka za izpis prometa, ki je na voljo na spletnem naslovu Loterije. Igralec v igralnem računu tudi sam ureja naročanje in odjavo od prejemanja obvestil.

Pravica do popravka – pravica do popravka vam omogoča popravek netočnih ali nepopolnih podatkov, zato lahko kadarkoli zahtevate, da netočne ali neažurne osebne podatke popravimo in/ali dopolnimo (v zvezi s tem lahko predložite dopolnitveno izjavo).

Pravica do izbrisa – lahko zahtevate, da vaše podatke izbrišemo (npr. v primeru preklica privolitve; če podatki niso več potrebni v namene, za katere so se obdelovali; v primeru nezakonite obdelave).

Pravica do omejitve obdelave – v določenih primerih lahko zahtevate, da obdelavo vaših osebnih podatkov omejimo (npr. v primeru oporekanja točnosti osebnih podatkov za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov).

Pravica do prenosljivosti podatkov – podatke, ki vam jih v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki posredujemo na podlagi vaše zahteve, lahko brez kakršnihkoli ovir posredujete drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora – kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo za namene neposrednega trženja – v primeru ugovora se vaši osebni podatki ne bodo več obdelovali v te namene.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu – v kolikor menite, da so kršene vaše pravice z zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo.  Kontaktni podatki informacijskega pooblaščenca

Vaša zahteva se bo obravnavala v skladu z veljavnimi predpisi.

6. Varnost zbranih podatkov

Loterija varuje zbrane osebne podatke skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Na podlagi teh predpisov smo sprejeli interne predpise in poleg tega v svoje poslovanje uvedli najvišji standard kakovosti upravljanja in varovanja informacij. V ta namen smo pridobili tudi mednarodne certifikate ISO 27001 in ISO 9001 ter certifikat Svetovnega loterijskega združenja WLA SCS, ki na mednarodni ravni posebej ureja varovanje informacij na področju dejavnosti loterij.

7. Varnost finančnih transakcij

Varnost finančnih transakcij je zagotovljena tako, da igralci vse finančne transakcije vplačil izvajajo prek svoje poslovne banke ali procesnega centra za vplačila s plačilnimi karticami. Vsa izplačila igralcem potekajo na transakcijske račune igralcev, ki jih posredujejo sami.

8. Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov

Loterija si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Izjava je bila zadnjič posodobljena 27. 7. 2023