Srečen moški iz profila, ki daje petko osebi.

O podjetju

Od vsega začetka skrbimo za druženje, sanjarjenje in seveda zbiranje sredstev.

 

Naša dejavnost je varno prirejanje iger na srečo ter hkrati zbiranje sredstev za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Poslujemo na podlagi koncesije, v okviru strogo reguliranih in s strani države določenih pogojev ter v skladu z najstrožjimi standardi vrhunske kakovosti poslovanja.

Ime družbe: Loterija Slovenije, d. d.
Sedež: Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 24 26 100
Telefaks: +386 1 24 26 255
Dejavnost: 92.002 prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
Matična številka: 5022053
Davčna številka: 24224308
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, številka vložka: 1/00841/00, z dne 28. 9. 1989
Osnovni kapital: 3.099.649 €
Število delnic: 74.280
Elektronska pošta: info@loterija.si 
Spletna stran: www.loterija.si

Naše poslanstvo je ustvarjanje zabavnih in varnih loterijskih iger, ki jim zaupajo udeleženci in splošna javnost. Kot strateška naložba države skrbimo za družbeno odgovorno prirejanje iger ter sofinanciramo slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije.

 

Smo osrednji prireditelj loterijskih iger v Sloveniji. Naše igre so pomemben del popularne kulture v Sloveniji. Ljudje jih radi igrajo, mi pa z uresničevanjem vseh zavez odgovornega prirejanja iger skrbimo za trdno zaupanje – da lahko vsi segmenti družbe naše igre sprejemajo kot varne in z dobrodelnim učinkom.

 

Smo proaktivni: smo družba, ki vodi z zgledom. Sami prevzemamo odgovornost za svoja dejanja. Smo razvojno naravnani, razmišljamo izven okvirjev ter smo vedno prilagodljivi pri uvajanju novosti in sprememb.

 

Smo skrbni: zavedamo se svojega vpliva osrednjega prireditelja iger na srečo. Igre prirejamo v skladu z najvišjimi standardi. Znamo prisluhniti in se potrudimo razumeti. Predlagamo poštene rešitve ter spoštujemo interese udeležencev iger, prejemnikov koncesijskih sredstev, zaposlenih, lastnikov in širše družbe.

 

Poslujemo transparentno. Smo družba ljudi z integriteto: govorimo, kar mislimo, in delamo, kar govorimo. Naši motivi, sporočila in dejanja so etični. Oblikujemo pregledne rešitve in urejeno okolje, ki ga odlikujejo brezkompromisna varnost informacij, procesov in osebnih podatkov ter najvišji standardi kakovostnega prirejanja iger.

Delničarji Delež
Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij - FIHO
40 %
Kapitalska družba - KAD 25 %
Slovenski državni holding - SDH 15 %
Fundacija za financiranje športnih organizacij - FŠO 10 %
Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojenci 10 %
 

UPRAVA

Družbo vodita predsednica uprave Romana Girandon in član uprave Peter Razpotnik.

 

NADZORNI SVET

Delovanje Loterije Slovenije nadzoruje desetčlanski nadzorni svet. Nadzorni svet družbe sestavljajo Borut Sever (predsednik NS), Roman Jerman (namestnik predsednika NS), Zoran Kačičnik, Gregor Kobal, dr. Katja Lautar, Rok Ponikvar (predstavnik Vlade RS), Darja Vidic ter predstavniki zaposlenih Damir Debelak, Milena Novak in Maruša Jerina.

 

Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d.

Zgodovina odličnih iger

Igre na srečo smo v Sloveniji začeli igrati leta 1890, ko je bila ustanovljena Srpska državna klasna lutrija. Po končani prvi svetovni vojni je na območju celotne Jugoslavije začela delovati Državna klasna lutrija. Med drugo svetovno vojno so bile je ta delovala le na ožjem ozemlju Srbije, od  leta 1945 pa spet na celotnem ozemlju takratne Jugoslavije. Leta 1952 se je Državna klasna lutrija preimenovala v Jugoslovansko loterijo.

 

Do leta začetka sedemdesetih prejšnjega stoletja je prirejanje iger na srečo na območju Republike Slovenije izvajala Direkcija Jugoslovanske loterije za Slovenijo. Njeno poslovanje je prevzel novoustanovljeni Loterijski zavod Slovenije, že od vsega začetka pa so bila zbrana sredstva namenjena za socialno-humanitarne, kulturno-prosvetne in tehnične dejavnosti ter šport.

 

Na podlagi sprememb jugoslovanske ustave je bilo leta 1971 področje iger na srečo preneseno iz pristojnosti federacije v pristojnost republik. Leta 1972 je bil sprejet še zakon o prenehanju Zakona o jugoslovanski loteriji, zato je leta 1973 je prirejanje iger prevzel novoustanovljeni Loterijski zavod Slovenije - samostojna organizacija združenega dela posebnega družbenega pomena z namenom pridobivanja sredstev za financiranje socialno–humanitarnih in telesno-kulturnih dejavnosti.

 

Ustanovitev Loterijskega zavoda Slovenije pomeni začetek samostojne poti Loterije Slovenije. Leta 1981 se je Loterijski zavod Slovenije preimenoval v Loterijo Slovenije, leta 1998 pa je Loterija Slovenije postala delniška družba. Delovanje družbe skladno z Zakonom o igrah na srečo nadzira Finančna uprava Republike Slovenije.