Srečen moški

Loterija Slovenije

Od vsega začetka skrbimo za druženje, sanjarjenje in seveda zbiranje sredstev.

 

Naša dejavnost je varno prirejanje iger na srečo ter hkrati zbiranje sredstev za financiranje športnih, humanitarnih in invalidskih organizacij. Poslujemo na podlagi koncesije, v okviru strogo reguliranih in s strani države določenih pogojev ter v skladu z najstrožjimi standardi vrhunske kakovosti poslovanja..

O podjetju
Ime družbe: Loterija Slovenije, d. d.
Sedež: Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 24 26 100
Telefaks: +386 1 24 26 255
Dejavnost: 92.002 prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
Matična številka: 5022053
Davčna številka: 24224308
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, številka vložka: 1/00841/00, z dne 28. 9. 1989
Osnovni kapital: 3.099.649 €
Število delnic: 74.280
Elektronska pošta: info@loterija.si 
Spletna stran: www.loterija.si

Naše poslanstvo je ustvarjanje zabavnih in varnih loterijskih iger, ki jim zaupajo udeleženci in splošna javnost. Kot strateška naložba države skrbimo za družbeno odgovorno prirejanje iger ter sofinanciramo slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije.

 

Smo osrednji prireditelj loterijskih iger v Sloveniji. Naše igre so pomemben del popularne kulture v Sloveniji. Ljudje jih radi igrajo, mi pa z uresničevanjem vseh zavez odgovornega prirejanja iger skrbimo za trdno zaupanje – da lahko vsi segmenti družbe naše igre sprejemajo kot varne in z dobrodelnim učinkom.

 

Smo proaktivni: smo družba, ki vodi z zgledom. Sami prevzemamo odgovornost za svoja dejanja. Smo razvojno naravnani, razmišljamo izven okvirjev ter smo vedno prilagodljivi pri uvajanju novosti in sprememb.

 

Smo skrbni: zavedamo se svojega vpliva osrednjega prireditelja iger na srečo. Igre prirejamo v skladu z najvišjimi standardi. Znamo prisluhniti in se potrudimo razumeti. Predlagamo poštene rešitve ter spoštujemo interese udeležencev iger, prejemnikov koncesijskih sredstev, zaposlenih, lastnikov in širše družbe.

 

Poslujemo transparentno. Smo družba ljudi z integriteto: govorimo, kar mislimo, in delamo, kar govorimo. Naši motivi, sporočila in dejanja so etični. Oblikujemo pregledne rešitve in urejeno okolje, ki ga odlikujejo brezkompromisna varnost informacij, procesov in osebnih podatkov ter najvišji standardi kakovostnega prirejanja iger.

Delničarji Delež Lastniška struktura
Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij - FIHO
40 %
Kapitalska družba - KAD 25 %
Slovenski državni holding - SDH 15 %
Fundacija za financiranje športnih organizacij - FŠO 10 %
Zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojenci 10 %

UPRAVA

Družbo vodita predsednica uprave Romana Dernovšek in član uprave Peter Razpotnik.

NADZORNI SVET

Delovanje Loterije Slovenije nadzoruje desetčlanski nadzorni svet. Nadzorni svet družbe sestavljajo Aleš Remih (predsednik NS), Darja Vidic, Mitja Čander, Bachtiar Djalil (namestnik predsednika NS) in Barbara Kürner Čad; (kot predstavnica Vlade Republike Slovenije) Anja Rajher;  (kot predstavniki zaposlenih) Damir Debelak, Milena Novak in Irena Jesenovec.

Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta družbe Loterija Slovenije, d. d.

Zgodovina odličnih iger

Igre na srečo smo v Sloveniji začeli prirejati leta 1890, ko je bila ustanovljena Srpska državna klasna lutrija. Po končani prvi svetovni vojni je na območju celotne Jugoslavije začela delovati Državna klasna lutrija. Med drugo svetovno vojno je loterija igre prirejala le na ožjem ozemlju Srbije, leta 1945 pa je znova začela delovati na celotnem ozemlju takratne Jugoslavije. Leta 1952 se je Državna klasna lutrija preimenovala v Jugoslovansko loterijo.

 

Do leta 1972 je prirejanje iger na srečo na območju Republike Slovenije izvajala Direkcija Jugoslovanske loterije za Slovenijo. Njeno poslovanje je prevzel novoustanovljeni Loterijski zavod Slovenije, že od vsega začetka pa so bila zbrana sredstva namenjena za socialno-humanitarne, kulturno-prosvetne in tehnične dejavnosti ter šport.

 

Ustanovitev Loterijskega zavoda Slovenije leta 1972 pomeni začetek samostojne poti Loterije Slovenije.

Leta 1981 se je Loterijski zavod Slovenije preimenoval v Loterijo Slovenije, leta 1998 pa je Loterija Slovenije postala delniška družba. Delovanje družbe skladno z Zakonom o igrah na srečo nadzira Finančna uprava Republike Slovenije. 

1945

Ustanovitev Državne klasne loterije.

1952

Ustanovitev Jugoslovanske loterije.

1960

Začetek prirejanja Športne napovedi z dvanajstimi tekmovalnimi pari.

1962

Začetek prirejanja igre Loto.

1971

Začetek prirejanja Ekspres srečke.

 

Izvedba ustavne reforme, področje iger na srečo preide v pristojnost republik in pokrajin.

1972

Ustanovitev Loterijskega zavoda Slovenije.

1973

Pričetek delovanja Loterijskega zavoda Slovenije.

1981

Preimenovanje Loterijskega zavoda v Loterijo Slovenije.

1987

Pričetek prirejanja nove igre 3x3.

1988

Iz 3x3 nastane Super 3x3.

1998

Pričetek prirejanja nove igre Deteljica.

Preoblikovanje Loterije Slovenije v delniško družbo.

2001

Uvedba žrebanj za dobitke Lotko.

2002

Prenehanje prirejanja igre Super 3x3.

2003

Pričetek prirejanja nove igre Astro.

Vzpostavitev  Informacijskega centra.

2004

Prodajna mesta informacijsko povežemo v skupni sistem.

2005

Loterija Slovenija postane članica Evropskega loterijskega združenja.

2006

Uvedemo žrebanje Lota dvakrat tedensko.

Loterija Slovenije se vključi v Svetovno loterijsko združenje.

2007

Pričetek prirejanja izrednih krogov Super Loto.

Ustanovitev Gospodarsko interesnega združenja – Asociacije loterijskih organizacij.

2008

Nadgradnja igre Loto - uvedba žrebanj za dobitke Loto plus.

2009

Pridobitev certifikata odgovornega prirejanja iger na srečo pri neodvisni komisiji Svetovnega loterijskega združenja.

2010

Pričetek prirejanja iger prek spleta.

2011

Pričetek prirejanja spletnih HIP iger.

Uvedba prvih vplačil Lota tudi prek SMS sporočil.

2012

5 milijonov evrov vredna Sedmica postavi rekordni dobitek v zgodovini prirejanja iger.

Pričetek prirejanja prve mednarodne klasične igre na srečo Eurojackpot.

2013

Pade prvi Jackpot v Sloveniji vreden 21 milijonov evrov.

Pridobitev certifikata družbene odgovornosti pri Evropskem loterijskem združenju.

2014

Pridobitev certifikata družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo najvišje stopnje pri Svetovnem loterijskem združenju.

28,2 milijona evrov vreden Jackpot postavi rekordni dobitek v igrah na srečo v Sloveniji.

Uvedba Hitre Loto izbire in omejitev Sedmice na 5 milijonov evrov.

2015

Družba sprejme nov strateški načrt, v katerem opredeli poslanstvo, vizijo in vrednote.

Leto rekordnih dobitkov: višina Jackpota je 90 milijonov, Sedmice pa 5 milijonov evrov.

2016

Razvoj in začetek prirejanja nove igre TikiTaka.

Pridobitev certfikata Družini prijazno podjetje.

2017

Uvedba najstarejše evropske igre Vikinglotto.

Uvedba mobilne aplikacije.

Pridobitev certifikata kakovosti poslovanja ISO 9001.

2018

Predstavitev novih Srečk: Huda renta in Zlata srečka.

Predstavitev občasnih blagovnih dobitkov v igri Loto.

2019

Loterija Slovenije dobi novo korporativno identiteto.

Za delničarje
Informacije javnega značaja

V naši družbi je za posredovanje informacij javnega značaja pooblaščena mag. Mateja Slamnik Kos, vodja korporativnega komuniciranja. Pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja lahko kadarkoli pošljete na elektronski naslov mateja.slamnik@loterija.si ali po pošti pošljete na naslov Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, s pripisom »Pooblaščenec IJZ«.

 

1, 2, 3 do zmagovalnih številk.
Postani naš igralec in igraj kjerkoli že si.
Hitro in enostavno igranje
Preveri dobitke
Posebne akcije za spletne igralce