Srečen moški iz profila, ki daje petko osebi.

Pravno obvestilo

Vsebine na teh spletnih straneh omogočajo splošne informacije o družbi Loterija Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: Loterija Slovenije) in njenih storitvah.

 

Loterija Slovenije se bo s potrebno skrbnostjo pri pripravi spletnih strani trudila zagotavljati točnost ter ažurnost podatkov in informacij. Podatki na teh spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato Loterija Slovenije ne prevzema nikakršne odgovornosti za katerekoli vsebinske napake ter za napake pri pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih bi lahko prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Loterija Slovenije niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in urejanju teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Vse podatke in informacije, objavljene na spletnih straneh, lahko uporabniki v primeru dvoma pred uporabo preverijo na naslovu info@loterija.si ali v Informacijskem centru Loterije Slovenije na telefonski številki 01 24 26 175.

 

Vse vsebine in informacije na teh spletnih straneh so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. 

Na določenih mestih teh spletnih strani bo Loterija Slovenije zbirala podatke uporabnikov skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Na povezavi si lahko preberete več informacij s področja varstva osebnih podatkov

Blagovne znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke družbe Loterija Slovenije.

 

Loterija Slovenije si pridržuje pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli in na kakršenkoli način delno ali v celoti spremeni vsebino teh spletnih strani. Uporabniki vse objavljene vsebine in informacije na teh spletnih straneh uporabljajo na lastno odgovornost.