Loterija Slovenije - splošni

Samoprepoved igranja

S samoprepovedjo igranja lahko za določeno obdobje sami blokirate svoj igralni račun.

Možnost samoomejitve dostopa do iger je vaša pravica in tudi dolžnost vsakega prireditelja iger na srečo, kot to določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – UPB, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B).

Pisno izjavo, s katero lahko zahtevate samoprepoved, lahko oddate vsak delovni dan med 8. in 14. uro na Glavni blagajni družbe Loterija Slovenije, s seboj pa prinesite vaš osebni dokument in številko igralnega računa. Po preteku roka, v katerem velja samoprepoved, vam bomo ponovno omogočili igranje in vas o tem obvestili z elektronsko pošto. V obdobju samoprepovedi pisne izjave o samoprepovedi ni mogoče preklicati.

  • rok, v katerem velja samoprepoved, izbere igralec sam, vendar v okviru zakonskega razpona od najmanj šest mesecev do največ treh let;
  • samoprepoved velja na celotnem območju Republike Slovenije, pri sklenjenem mednarodnem dogovoru pa tudi na območju drugih držav;
  • igralcu, za katerega velja samoprepoved, je prepovedana udeležba pri igrah na srečo v igralnicah, igralnih salonih in pri spletnih igrah na srečo;
  • samoprepoved velja pri posameznem koncesionarju, ko ta prejme pisno izjavo igralca o samoprepovedi, pri čemer mora koncesionar, od katerega igralec s pisno izjavo zahteva samoprepoved, le-to poslati nadzornemu organu naslednji dan, nadzorni organ pa jo mora poslati vsem koncesionarjem naslednji delovni dan po prejemu s strani koncesionarja, od katerega igralec s pisno izjavo zahteva samoprepoved;
  • koncesionarji hranijo podatke o igralcih, ki so dali pisno izjavo o samoprepovedi, v času trajanja samoprepovedi, njihov nadzorni organ pa še eno leto po datumu končanja samoprepovedi;
  • koncesionarji in nadzorni organ smejo podatke o samoprepovedi uporabljati samo za namene preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo;
  • igralcu, ki ima vključeno samodejno igranje, se to ob izvajanju samoprepovedi izključi ob aktiviranju samoprepovedi se vsa sredstva, ki jih ima igralec na igralnem računu, vrnejo na njegov tekoči račun.