Srečen moški

Družbena odgovornost

Varna zabava je čedna navada

Loterija Slovenije je zavezana k družbeno odgovornemu poslovanju, zato so načela odgovornega prirejanja iger in poslovanja vključena v vse ravni razmišljanja in delovanja družbe.

Kot uveljavljena in ugledna družba se zavedamo svoje družbene odgovornosti, zato dosledno uresničujemo strategijo odgovornega ravnanja, ki upošteva odnose z vsemi deležniki: z lastniki, upravičenci do koncesijskih dajatev, poslovnimi partnerji, vladnimi in nevladnimi organizacijami, sodelavci, igralci, posamezniki in skupinami, ki imajo upravičen interes v podjetju ter naravno in družbeno okolje.

 

Smo družba z izjemnim poslanstvom: ustvarjamo zabavne in varne loterijske igre, ki jim zaupajo udeleženci in splošna javnost. Kot strateška naložba države skrbimo za družbeno odgovorno prirejanje iger ter sofinanciramo slovenske invalidske, humanitarne in športne organizacije. Prav skrb za razpoložljivost ter stabilnost virov invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij daje našemu delovanju poseben pomen. Ne sprejmemo nobene poslovne odločitve, ne da bi pri tem ne pomislili na njen vpliv na prejemnike sredstev, vključenih v Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Fundacijo za šport.


Skrbimo za varnost igralcev, družbeno sprejemljivost loterijskih iger ter splošno varnost informacij in podatkov, posebno pozornost pa namenjamo odgovornemu igranju in aktivni skrbi za ranljive skupine prebivalstva. Pristojne revizijske institucije evropskega in svetovnega loterijskega združenja nas zaradi izpolnjevanja najzahtevnejših pogojev že vrsto let uradno prepoznavajo kot družbeno odgovornega prireditelja iger na srečo.

 

S sodelovanjem v igrah Loterije Slovenije ste lansko leto pomagali podpreti več kot 500 slovenskih invalidskih, humanitarnih ter športnih organizacij in projektov.

H V A L A .

Spodnje oglasno sporočilo ni dostopno. Hvala za razumevanje.

Preskoči grafični zemljevid podprtih projektov.

Čeprav so igre Loterije Slovenije po privlačnosti primerljive z najbolj uveljavljenimi tujimi prireditelji, so vedno varne za udeležence, ne nagovarjajo mladoletnikov in drugih ranljivih skupin ter potekajo v urejenem in nadzorovanem okolju brez goljufij. 

Igre prirejamo družbeno odgovorno, s čimer aktivno vzpostavljamo ravnovesje med pričakovanji udeležencev iger, dobitnikov koncesijskih sredstev, zahtevami standardov odgovornega prirejanja iger na srečo ter zaupanjem širše javnosti.

Z odgovornim prirejanjem iger vzpostavljamo ravnovesje med dobro zabavo in pravljičnimi igrami na eni strani ter preprečevanjem zasvojenosti in aktivni skrbi za ranljive skupine na drugi strani.

Odgovorno prirejanje iger v praksi pomeni nenehno skrb za to, da bodo naše igre kljub visoki privlačnosti še vedno varne z vidika širše družbe. Igre oblikujemo tako, da ne nagovarjajo mlajših ali pa od iger na srečo odvisnih skupin prebivalstva. Tudi pri komuniciranju in prodaji iger skrbimo za to, da jih posamezniki ne igrajo prepogosto in da se jih ne udeležujejo skupine, ki igranja teh iger ne bi mogli suvereno obvladovati. Pomemben del naših aktivnosti sestavljata tudi ozaveščanje igralcev glede optimalnega načina igranja in znakov ter ukrepov v primerih, ko ima igralec težave zaradi igranja.

V sklop odgovornega prirejanja iger sodijo tudi aktivna skrb za interes igralca, ranljive skupine, transparentno obveščanje in seveda brezkompromisno varovanje zasebnosti vseh udeležencev. 

 

Ob splošni omejitvi igranja za osebe, ki so mlajše od 18 let, pa smo posebej pozorni na vsa digitalna vplačila. Ta so polnoletnim igralcem sicer na voljo 24 ur na dan, a jih zaradi tveganj odvisnosti obravnavamo kot tista, ki jih je ob določenih vzorcih vplačevanja potrebno omejiti. Ob tem smo igralcem tudi omogočili, da si lahko sami določijo največji znesek vplačila na igralni račun  - dnevni (500 evrov) in mesečni limit (2.500 evrov).

Pri prirejanju iger sledimo dokumentoma: 

Kodeks družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo  in

Standardi družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo.

 

Naše prakse na področju odgovornega prirejanja iger so doživele široko mednarodno potrditev, najprej s pridobitvijo ustreznih standardov (pri razvoju katerih danes aktivno sodelujemo), potem še s članstvom v združenju evropskih (European Lottery) in svetovnih loterij (World Lottery Association).

 

Tehnologije, ki jih uporabljamo, so varne za uporabo na množični ravni, vsi elementi igre pa pod stalnim nadzorom tujih in nacionalnih presojevalcev kakovosti, varnosti in odgovornosti.

V skladu s temi standardi je tudi vsaka igra Loterije Slovenije označena z barvno kodo, ki odraža njen potencial z vidika odvisnosti od igranja. Barvne oznake lahko igralec najde tudi ob opisih iger, kategorija vsake spletne igre pa je dodatno označena tudi v navodilih za igranje.

 

Igre ne zahtevajo posebnih opozoril - igre so označene z zeleno barvo.

Igre zahtevajo zmernost - igre so označene z rumeno barvo.

Igre zahtevajo zmernost in previdnost - igre so označene z oranžno barvo.

Igre zahtevajo zmernost in veliko mero previdnosti - igre so označene z rdečo barvo.

 

 

 

Igrajmo za veselje

Igrajmo za veselje. Igrajmo odgovorno.

Za večino je igranje iger na srečo le zabava in razvedrilo brez razmišljanja o posledicah. Igranje pa se lahko včasih, pod nezdravimi pogoji igranja, razvije v resno težavo in nekega dne lahko posledice začnejo vplivati tudi na kakovost življenja igralca. Zato igralce redno sezananjamo z načeli odgovornega igranja, upoštevanje katerih zagotavlja varno zabavo.

 

Loterija Slovenije z namenom zmanjšanja tveganja odvisnosti še posebno pozornost namenja vsem oblikam sprejemanja vplačil iger na srečo prek spleta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, ki so igralcem na voljo 24 ur dnevno.

 

Udeležba pri spletnih igrah je dovoljena samo osebam, starejšim od 18 let.

 

Loterija Slovenije je sprejela omejitev glede vplačevanja spletnih iger. Z določitvijo limitov tako sami določite največji znesek vplačila na vaš igralni račun v določenem obdobju:

 

  • dnevni limit znaša največ 500 evrov;
  • mesečni limit znaša največ 2.500 evrov.

 

 

 

 

 

 

 

Varna zabava.

Preberite trditve v informativnem vprašalniku - če med njimi označite več kot pet takšnih, ki veljajo tudi za vas, je čas, da spremenite svoj odnos do igranja:
    • Igranje vpliva na moj ugled.
    • Zaradi igranja nimam ambicij.
    • Igram med delovnim časom.
    • Igram, da poplačam dolgove ali se rešim iz finančnih težav.
    • Izgubo pri igranju moram čim prej izničiti.
    • Dobitek me spodbudi k igranju za še več denarja.
    • Čeprav ostanem brez vsega, igram naprej.
    • Z igranjem pozabim na skrbi in težave.
    • Frustracije in razočaranja ob igranju me spodbudijo,da igram naprej.
    • Dobitek proslavim z nadaljevanjem igranja.
    • Denar za igranje mi je škoda porabiti za vsakdanje potrebe.
    • Za igranje si denar kdaj tudi izposodim.
    • Zaradi igranja mi je vseeno za bližnje.
    • Po igranju imam občutek krivde.
    • Zaradi igranja slabo spim.

 

 

 

Navodila za odgovorno igranje

 

 

 

 

 

 

Kam po pomoč?

Kam po pomoč?

Ko igralci zaznajo težave, jim je na voljo pomoč strokovnjakov za odvisnost od iger. Na voljo imajo tudi Obrazec za samoprepoved s katerim si lahko za omejen čas onemogočijo dostop do iger.

 

V primeru težav lahko kontaktirate:

 

Ostali koristni naslovi:

 

 

S samoprepovedjo igranja lahko za določeno obdobje sami blokirate svoj igralni račun. Možnost samoomejitve dostopa do iger je vaša pravica in tudi dolžnost vsakega prireditelja iger na srečo, kot to določa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 10/10).

Pisno izjavo, s katero lahko zahtevate samoprepoved, lahko po predhodni najavi (najmanj en dan prej na telefonsko številko Informacijskega centra +386 1 24 26 175.), oddate  na Glavni blagajni družbe Loterija Slovenije. S seboj prinesite vaš osebni dokument in številko igralnega računa. Po preteku roka, v katerem velja samoprepoved, vam bomo ponovno omogočili igranje in vas o tem obvestili z elektronsko pošto. V obdobju samoprepovedi pisne izjave o samoprepovedi ni mogoče preklicati.

  • rok, v katerem velja samoprepoved ,izbere igralec sam, vendar v okviru zakonskega razpona od najmanj šest mesecev do največ treh let;
  • samoprepoved velja na celotnem območju Republike Slovenije, pri sklenjenem mednarodnem dogovoru pa tudi na območju drugih držav;
  • igralcu, za katerega velja samoprepoved, je prepovedana udeležba pri igrah na srečo v igralnicah, igralnih salonih in pri spletnih igrah na srečo;
  • samoprepoved velja pri posameznem koncesionarju, ko ta prejme pisno izjavo igralca o samoprepovedi, pri čemer mora koncesionar, od katerega igralec s pisno izjavo zahteva samoprepoved, le-to poslati nadzornemu organu naslednji dan, nadzorni organ pa jo mora poslati vsem koncesionarjem naslednji delovni dan po prejemu s strani koncesionarja, od katerega igralec s pisno izjavo zahteva samoprepoved;
  • koncesionarji hranijo podatke o igralcih, ki so dali pisno izjavo o samoprepovedi, v času trajanja samoprepovedi, njihov nadzorni organ pa še eno leto po datumu končanja samoprepovedi;
  • koncesionarji in nadzorni organ smejo podatke o samoprepovedi uporabljati samo za namene preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo;
  • igralcu, ki ima vključeno samodejno igranje, se to ob izvajanju samoprepovedi izključiob aktiviranju samoprepovedi se vsa sredstva, ki jih ima igralec na igralnem računu, vrnejo na njegov tekoči račun.