IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Loterija Slovenije se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletnega mesta v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij s certifikatom dostopnosti spletišč A3C – Dostopno vsem.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.loterija.si, ki je uradna spletna stran Loterije Slovenije in podstran z igrami e.loterija.si.

Uporabo spletne strani želimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato jo nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da je čim bolje dostopna  tudi uporabnikom z oviranostmi na področju vida, gibanja, sluha, govora ter razumevanja ter seveda tudi osebam s situacijskimi oviranostmi.

 

Stopnja skladnosti

Spletni strani www.loterija.si in e.loterija.si sta pretežno skladni z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA). Spletne strani in vsebine so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Skladnost dostopnosti spletnih strani s smernicami WCAG ustreza stopnji AA, z nekaterimi zahtevami stopnje AA, kot to predvideva certifikat A3C – Dostopno vsem.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile omogočene nekatere prilagoditve tako, da:

 • Imajo strani ustrezno strukturo preko naslovov (H1-H6) in mejnikov.
 • Dosega minimalne kontraste 4.5:1, brez potrebnih posebnih prilagoditev. Izjema so teksti v slikah, kjer so teksti so praviloma večji in debelejši.
 • Preko menija dostopnost omogoča izbiro več visoko kontrastnih načinov prikaza strani, ter tako minimalni kontrast poviša na vsaj 7:1 (WCAG AAA).
 • Je mogoča povečava brez izgube informacij povečati do 200 % ali 400 % (CTRL+ za povečavo, CTRL- za pomanjšavo).
 • Je možno preko menija dostopnost dodatno poudariti (krepko) pisavo.
 • Je omogočeno pomikanje po spletni strani preko tipkovnice s tabulatorjem, ki omogoča predvidljivo pomikanje po elementih spletne strani.
 • Je na strani povsod viden fokus tipkovnice, ki ga je preko menija dostopnost možno tudi dodatno poudariti.
 • Je omogočeno polno upravljanje in uporaba strani le z uporabo tipkovnice, kar vključuje tudi igranje iger Loto, Eurojackpot, Vikinglotto, TikiTaka in 3x3.
 • Pred vsebino je postavljen pokazatelj položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice, WCAG AAA).
 • So vsi obrazci berljivi za bralnike zaslona, polja so ustrezno označena, urejena je obravnava in sporočanje napak in delovanje je predvidljivo.
 • Je pred ključnimi odločitvami, kot sta registracija in vplačilo iger, možno vse podatke pred končno odločitvijo ponovno pregledati (WCAG AAA).
 • So besedila kar se da razumljiva, enostavna in strukturirana, preko naslovov, odstavkov in seznamov.
 • Imajo slike, ki niso le oblikovne narave, ustrezno besedilno alternativo (alt).
 • So povezave ustrezno označene in imajo opise za bralnike zaslona.
 • Sledi ostalim kriterijem uspeha WCAG 2.1, do nivoja AA.

Razlogi za pretežno in ne popolno dostopnost, so navedeni v nadaljevanju in ne vplivajo na ključno uporabniško izkušnjo pri uporabi spletnega mesta.

 

Nedostopna vsebina

Kljub našim resnim prizadevanjem, ni možna popolna prilagoditev s standardi dostopnosti in ZDSMA. Razlogi so v specifiki nekaterih iger (npr. hip igre, paketi)

Zavedamo se naslednjih odstopanj od priporočil:

 • Nekateri PDF dokumenti so nedostopni. Gre za obširnejše dokumente in dokumente, kjer je poudarjen podpisnik (grafični elementi).
 • Videi na strani https://www.loterija.si/za-medije/oglasna-sporocila niso dostopni, saj predstavljajo oglasna sporočila s televizije, ki niso spreminjanja.
 • HIP igre in paketi iger niso dostopni vsem, podstran srecke.loterija.si ni del vsebin, ki jih pokriva ta izjava o dostopnosti in ni nujno dostopna vsem.

Dostopnost spletišča redno spremljamo in izboljšujemo. Vse naše vzdrževalce spletnih vsebin smo usposobili glede priprave in objave dostopnih vsebin. Kljub temu se zavedamo, da lahko prihaja do napak pri objavah, vsi smo le ljudje.

Tako morda nekatere objavljene vsebine v nekem trenutku ne bodo izpolnjevale vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Če naletite na take vsebine ali imate iz istega pogleda težave z igranjem iger, nas na to, prosimo,  opozorite.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava o dostopnosti je pripravljana in posodabljana na osnovi ocene stanja spletnega mesta s strani Zavoda za digitalno dostopnost A11Y.si:

»Zavod A11Y.si, neodvisna strokovna organizacija s področja digitalne dostopnosti, je 08. 01. 2023 preverila reprezentativni vzorec strani www.loterija.si in e.loterija.si in ugotovila, da je stran pretežno skladna s smernicami za dostopnost spletnih vsebin (WCAG 2.1, nivo A in AA ter zahtevani nivoji AAA).

Zavod A11Y.si redno spremlja spremembe strani in komentarje uporabnikov strani ter skrbi, da se morebitna novo ugotovljena neskladja odpravljajo redno. Na osnovi dosedanjih izkušenj z lastniki in razvijalci www.loterija.si in e.loterija.si, smo prepričani v njihovo pripravljenost in sposobnost vzdrževati ustrezen nivo dostopnosti.

Na osnovi ugotovitev presoje Loteriji Slovenija d.d., za spletni strani www.loterija.si in e.loterija.si, podeljujemo certifikat spletne dostopnosti A3C – Dostopno vsem.«

 

Ta izjava je bila pripravljena 18. 01. 2023.

Izjava je bila nazadnje pregledana 18. 01. 2023.

 

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo dostopnosti spletne strani Loterije Slovenije, nas opozoriti na napako ali nam glede dostopnosti podati pripombo, komentar ali pohvalo, nas lahko o tem obvestite po navadni pošti, elektronski pošti ali pa pokličete na spodaj zapisano kontaktno telefonsko številko.

Loterija Slovenije, d.d.
Gerbičeva Ulica 99
1000  Ljubljana

tel: 01/ 2426175

e-pošta: info@loterija.si

 

Dostopnost spletišča je tudi v našem interesu, zato bomo veseli vsakega vašega komentarja.