Sporočila za javnost

 

JUTRI ZA JACKPOT 50 MILIJONOV EVROV

 

Že veste, kako bi jih porabili?

 

 

Ljubljana, 25. maj 2017

 

 

39 DOBITKOV JACKPOT, DVA V SLOVENIJI

V petih letih prirejanja igre Eurojackpot je bil glavni dobitek Jackpot vplačan 39 krat, dvakrat tudi v Sloveniji:

  • decembra 2013 je 21 milijonov prejel igralec, ki je listek vplačal v Grosuplju,

  • maja 2014 pa 28,2 milijona igralec, ki je listek vplačal v Žalcu.

 

Rekordni Jackpot je vreden 90 milijonov evrov in je bil vplačan trikrat: maja 2015, oktobra 2016 in nazadnje januarja letos, ko si ga je razdelilo pet igralcev.

 

 

JUTRI V SKLADU 50 MILIJONOV EVROV

Po petih prenosih glavnega dobitka, nazadnje je bil Jackpot vplačan 14. aprila na Finskem, se je v skladu za jutrišnje žrebanje nabrala zajetna vsota evrov: 50 milijonov!

 

Vplačila sprejemamo do jutri do 18. ure, žrebanje bo v Helsinkih na Finskem in ga lahko spremljate na POP TV.

 

 

LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, Slovenija

mag. Mateja Slamnik Kos, Vodja korporativnega komuniciranja I T: +386 1 24 26 149 I M: +386 51 639 293 I E: mateja.slamnik@loterija.si

 

 

 

 

 

 

V NEDELJO V SKLADIH ZA GLAVNE DOBITKE LOTO

 

SKUPAJ 1.715.000 EVROV

 

 

 

Ljubljana, 25. maj 2017

 

SKLAD ZA DOBITEK 7 PLUS NARASEL NA 1.040.000 EVROV

Loto plus se ne meni za poletje in vztrajno narašča: glavni dobitek 7 plus bo tako v nedeljskem žrebanju Lota vreden kar 1.040.000 evrov!

 

7 plus je bil sicer nazadnje vplačan 12. oktobra lani, ko je igralec v Rogaški Slatini vplačal listek z dobitno kombinacijo za dobitek, vreden 781.147,72 evrov!

 

Vplačila za igro Loto sprejemamo do nedelje do 18. ure, žrebanje bo v nedeljo zvečer.

 

 

LOTERIJA SLOVENIJE, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana, Slovenija

mag. Mateja Slamnik Kos, Vodja korporativnega komuniciranja I T: +386 1 24 26 149 I M: +386 51 639 293 I E: mateja.slamnik@loterija.si

 

 

 

 

XXI. SKUPŠČINA LOTERIJE SLOVENIJE

 

 

Ljubljana, 25. maj 2017

 

Na XXI. Skupščini Loterije Slovenije, ki je potekala 25. maja 2017, so se prisotni delničarji (FIHO, FŠO, KAD, SDH in mali delničarji), ki so zastopali 91,5 % kapitala družbe, seznanili s sprejetim Letnim poročilom 2016, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 ter o potrditvi letnega poročila.

 

Delničarji so soglasno potrdili predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016, katerega del v višini 9.408.304,80 evrov je namenjen za izplačilo dividend, pri čemer so v omenjenem znesku že upoštevane vmesne dividende v višini 1.931.280,00 evrov, ki so bile izplačane 28. februarja 2017. Dividenda torej znaša 126,66 evrov bruto na delnico, pri čemer je bilo 28. februarja 2017 že izplačano 26,00 evrov bruto na delnico, zato se delničarjem po sprejemu sklepa izplača še 100,66 evrov bruto na delnico.

 

Prisotni delničarji so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za poslovno leto 2016, imenovali revizijsko družbe Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana za revizorja za leto 2017 ter soglašali z uskladitvijo višine plačila članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije in višine sejnin s priporočeno višino po Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

 

 

LOTERIJA SLOVENIJE, d. d. I Gerbičeva ulica 99 I 1000 Ljubljana I Slovenija

mag. Mateja Slamnik Kos, Vodja korporativnega komuniciranja I T: +386 1 24 26 149 I M: +386 51 639 293 I E: mateja.slamnik@loterija.si


EUROJACKPOT

Eurojackpot

Garantirani sklad za Jackpot je 10 milijonov €. Žrebanja so vsak petek ob 23. uri, na Pop TV.

 

Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
3x3
Prijavi
Odjavi

Kontakt

 

Info center

01/ 24 26 175

 
Obrazec za reklamacije
 
info@loterija.si
 
e-info@loterija.si

 

             

 

               

 

 

Zasebnost in piškotki | Lytee CMS | Impresum | Produkcija: Dspot
cookies