Pogosta vprašanja

Loto

Kaj je Loto?

Loto je najstarejša in hkrati še vedno najbolj priljubljena klasična igra na srečo v Sloveniji. V Lotu igralec napove, katerih 7 številk iz množice števil od 1 do 39  bo izžrebanih.

 

Glavni dobitek Sedmico prejme igralec, ki pravilno napove vseh sedem številk.

vrh __^

 

Kaj je Super Loto?

Loterija občasno prireja tudi izredni krog Lota - Super Loto.

 

Super Loto se od rednega Lota razlikuje po tem, da za glavni dobitek Super Sedmico garantiramo 1 milijon evrov, ki jih, ne glede na to, ali je Super Sedmica vplačana ali ne, tudi razdelimo. Če namreč glavni dobitki Super Loto niso vplačani, vrednosti njihovih skladov razdelimo med vse ostale dobitke, ki so v tem primeru bistveno višji od običajnih.

vrh __^

 

Koliko je možnih različnih kombinacij?

V Lotu je možno vplačati 15.380.937 različnih kombinacij, verjetnost glavnega dobitka Sedmice je 1 : 15.380.937.

vrh __^

 

Kaj pomeni dodatna izžrebana številka?

Če imate na potrdilu o vplačilu v določeni Loto kombinaciji poleg dodatne izžrebane številke še 3, 4, 5 oz. 6 izžrebanih številk, to pomeni, da vam pripada dobitek: 3+1, 4+1, 5+1 ali 6+1.

 vrh __^

 

Kaj pomenijo garantirani skladi za glavne dobitke?

Loterija Slovenije v krogu po izžrebanem glavnem dobitku garantira določene vrednosti skladov za glavne dobitke.  Hkrati to pomeni, da vrednost sklada za določen glavni dobitek nikoli ne bo nižja od garantirane vrednosti, in sicer ne glede na višino vplačanih sredstev:

 • garantirani sklad za dobitek Sedmica znaša 250.000 €, kar pomeni, da Sedmica nikoli ne bo vredna manj kot 250.000 €;
 • garantirani sklad za dobitek 7 plus znaša 50.000 €, kar pomeni, da 7 plus nikoli ne bo vreden manj kot 50.000 €;
 • garantirani sklad za dobitek Lotko 6 znaša 100.000 €, kar pomeni, da Lotko 6 nikoli ne bo vreden manj kot 100.000 €.

vrh __^

 

Koliko znaša rekordna Sedmica?

Rekordna Sedmica je vredna 5 milijonov evrov in je bila vplačana 8. julija 2015 v Kopru. 5 milijonov evrov je hkrati najvišja možna vrednost, ki se lahko nabere v skladih za glavne dobitke Loto.

 

Sledi Sedmica, vredna  4.872.229,44 evrov. Vplačana je bila 29. januarja 2012 v Mariboru.

 

Na tretjem mestu je Sedmica, vredna 3.826.930,97 evrov. Vplačana je bila 17. septembra 2014 na spletnem portalu www.eloterija.si.

 

vrh __^

 

Koliko znaša rekordni dobitek Lotko 6?

Rekordni dobitek Lotko 6 je vreden 2.572.857,00 evrov. Vplačan je bil 4. februarja 2009 v Mariboru.

 

Sledi dobitek Lotko 6, vreden 1.564.502,59 evrov. Vplačan je bil 25. septembra 2013 v Ljubljani.

 

Na tretjem mestu je dobitek Lotko 6, vreden 1.307.522,30 evrov. Vplačan je bil 20. julija 2014 v Ljubljani.

 

vrh __^

 

Koliko znaša rekordni dobitek 7 plus?

Rekordni dobitek 7 plus je vreden 2.547.078,73 evrov. Vplačan je bil 29. avgusta 2012 na spletnem portalu www.eloterija.si.

 

Sledi dobitek 7 plus, vreden 1.963.395,49 evrov. Vplačan je bil 10. junija 2015 v Slovenskih Konjicah.

 

Na tretjem mestu je dobitek Lotko 6, vreden 1.583.677,39 evrov. Vplačan je bil 5. januarja 2014 v Kopru.

vrh __^

 

Eurojackpot

Kaj je Eurojackpot?

Eurojackpot je prva mednarodna klasična igra na srečo, ki jo je od marca 2012 možno igrati v Sloveniji. V Eurojackpotu igralec napove, katerih pet številk iz množice od 1 do 50 ter dve številki iz množice od 1 do 10 bo izžrebanih.

 

Glavni dobitek Jackpot prejme igralec, ki pravilno napove vseh sedem številk (5+2).

vrh __^

 

Koliko je možnih različnih kombinacij?

V Eurojackpotu je možno vplačati 95.344.200 različnih kombinacij, verjetnost glavnega dobitka Jackpot je 1 : 95.344.200.

vrh __^

 

Kdo prireja Eurojackpot?

Eurojackpot trenutno prireja 32 prirediteljev iz 16 evropskih držav: poleg Slovenije še 16 deželnih loterij Nemčije, Češka, Danska, Estonija, Finska, Hrvaška, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Norveška, Madžarska, Španija, Švedska in Slovaška.

 

vrh __^

 

Ali lahko Eurojackpot vplačam v Sloveniji?

Eurojackpot lahko vplačate tudi v Sloveniji, saj Loterija Slovenije v igri sodeluje od samega začetka - prvo žrebanje je bilo 23. marca 2012.

vrh __^

 

Koliko stane ena kombinacija?

Cena ene kombinacije Eurojackpot znaša 2,20 evrov. Na enem listku lahko vplačate največ 15 kombinacij.

vrh __^

 

Kako vplačam 15 kombinacij na enem listku?

Na listku je pet polj, kjer lahko sami v vsakem polju izberete po sedem (5+2) številk. Eno polje predstavlja eno kombinacijo.
V primeru, da izberete po sedem številk v vseh petih poljih, to predstavlja pet kombinacij.

 

V spodnjem delu listka je rubrika Hitri izbor s sedmimi polji: eno polje za potrditev izbire Hitri izbor DA in šest polj s številkami 1, 2, 3, 4, 5 in 10.
V primeru, da označite DA in izberete število 10 v rubriki Hitri izbor, to pomeni, da boste v igri Eurojackpot sodelovali z desetimi kombinacijami.

 

Če pa boste sami izbrali 5 kombinacij ter označili še Hitri izbor DA in polje s številko 10, boste v igri Eurojackpot sodelovali s 15 kombinacijami.

vrh __^

 

Koliko znaša sklad in kakšni so dobitki?

Sklad za dobitke Eurojackpot znaša 50 % od vrednosti vseh vplačil. V igri je 12 kategorij dobitkov, glavni dobitek je Jackpot oz. dobitek 5+2.

 

Garantirani sklad za glavni dobitek Jackpot znaša 10 milijonov evrov, kar pomeni, da je v skladu za glavni dobitek vsak petek najmanj 10 milijonov evrov. Sklad za glavni dobitek lahko narašča do največ 90 milijonov evrov.

vrh __^

 

Koliko znaša rekordni Jackpot?

Rekordni Jackpot je vreden 90 milijonov evrov, vplačan je bil 15. maja 2015 na Češkem.

 

Sledi Jackpot, vreden 61.170.752,70 evrov. Vplačan je bil 12. septembra 2014 na Finskem.

 

Na tretjem mestu je Jackpot, vreden 58.693.173,90 evrov. Vplačan je bil 5. decembra 2014 v Nemčiji.

vrh __^

 

Kaj se zgodi, ko sklad za Jackpot preseže 90 milijonov evrov?

V skladu s Pravili igre se v primeru, ko sklad za glavni dobitek preseže 90 milijonov evrov, razlika nad to vrednostjo prenese v dobitek nižje kategorije, to je dobitek 5+1. Če tudi sklad za dobitek 5+1 preseže 90 milijonov evrov, se razlika nad 90 milijonov evrov prenese v dobitek 5.

vrh __^

 

Kje lahko vplačam igro Eurojackpot?

Eurojackpot lahko vplačate:

 

vrh __^

 

Do kdaj lahko vplačam Eurojackpot?

Vplačila za tekoči krog Eurojackpota sprejemamo do petka do 18. ure.

vrh __^

 

Kdaj in kje so žrebanja Eurojackpot?

Žrebanja Eurojackpot potekajo ob petkih zvečer v Helsinkih na Finskem. Posnetek žrebanja predvaja POP TV.

vrh __^

 

Splošno

Kaj so igre na srečo?

Igre na srečo so po Zakonu o igrah na srečo igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka.

vrh __^

 

Katere igre uvrščamo med klasične igre na srečo?

Med klasične igre na srečo po Zakonu o igrah na srečo sodijo:

 • številčne loterije,
 • loterije s trenutno znanim dobitkom,
 • kviz loterije,
 • tombole,
 • lota,
 • športne napovedi,
 • športne stave,
 • srečelovi in
 • druge podobne igre.

vrh __^

 

Kdo lahko prireja igre na srečo?

Prirejanje iger je po Zakonu o igrah na srečo izključna pravica Republike Slovenije. Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa.

 

Vlada Republike Slovenije je koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo v Sloveniji podelila Loteriji Slovenije in Športni loteriji. To pomeni, da drugi prireditelji v Sloveniji klasičnih iger na srečo ne morejo prirejati.

vrh __^

 

Ali lahko tuji prireditelji v Sloveniji prirejajo klasične igre na srečo?

6. člen Zakona o igrah na srečo tujcem prepoveduje prirejanje klasičnih iger na srečo v Sloveniji: "Sprejemanje ali posredovanje vplačil, oglaševanje ali opravljanje drugih storitev v zvezi s prirejanjem iger na srečo za osebe, ki nimajo koncesije vlade, je v Republiki Sloveniji prepovedano."

vrh __^

 

Kakšni so dobitki pri igrah na srečo?

Dobitki pri igrah na srečo so lahko v denarju, blagu, storitvah ali pravicah.

vrh __^

 

Kdo nadzira poslovanje prirediteljev iger na srečo v Sloveniji?

Nadzor nad prirejanjem iger na srečo v Sloveniji opravlja Finančna uprava Republike Slovenije.

vrh __^

 

Kako potekajo žrebanja iger Loterije Slovenije?

Žrebanja Lota potekajo ob sredah in nedeljah zvečer v prostorih Televizije Slovenije. Posnetek žrebanja predvaja Televizija Slovenije.

 

Žrebanja Eurojackpot potekajo ob petkih zvečer v Helsinkih na Finskem. Posnetek žrebanja predvaja POP TV.

 

Žrebanja 3x3 plus 6 potekajo vsak dan ob 13. uri. Žrebanja so računalniška.

vrh __^

 

Ali so žrebanja iger Loterije Slovenije javna?

Žrebanja iger Loterije Slovenije so skladno z Zakonom o igrah na srečo javna, kar pomeni, da se jih lahko po predhodnem dogovoru udeleži vsak, ki to želi.

vrh __^

 

Kakšne žogice in žrebalne naprave uporabljate pri žrebanju?

Celoten postopek igre je organiziran tako, da je človeški faktor povsem izključen.

 

Žogice in žrebalne naprave / bobni so francoskega porekla in enake uporabljajo skoraj vse evropske loterije. V uporabi so od začetka leta 2002.


Žogice so polne in iz penastega materiala. Testirane so na Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje (SIQ) in imajo poseben neviden znak tega inštituta, ki pomeni, da določena žogica ustreza vsem normativom (po teži, obsegu in volumnu). V uporabi je samo en komplet žogic.


Bobni delujejo na principu zračnega tlaka, upravlja jih tehnični izvajalec. Prav tako jih pregleda SIQ, jih opremi z zaščito in izda certifikat, Finančna uprava Republike Slovenije pa izda dovoljenje za uporabo.

vrh __^

 

Kje lahko vplačam igre Loterije Slovenije?

Igre Loto, Eurojackpot, 3x3 plus 6 in srečke lahko vplačate:

 

vrh __^

 

Kaj moram storiti, če želim igrati prek spleta?

Za igranje prek spleta potrebujete igralni račun. Igralni račun vam odpremo po zaključenem postopku registracije.

vrh __^

 

Kako najhitreje izvedem postopek registracije?

Za pričetek igranja se morate registrirati in osebno identificirati. Postopek registracije hitro, enostavno in v celoti opravite prek spleta v rubriki registracija, tako da enostavno sledite navodilom.

 

Celoten postopek lahko opravite naenkrat tudi na kateremkoli izmed naših prodajnih mest, s sabo prinesite osebni dokument s sliko, vse ostalo bomo za vas storili mi.

 

Po zaključenem postopku registracije vam bomo odprli igralni račun, ki je osnova za igranje iger prek spleta. Igralni račun je vaš osebni račun, na katerem imate naložena denarna sredstva. Sredstva lahko izkoristite za vplačilo iger ali pa za izplačilo - na igralni račun vam nakazujemo tudi dobitke.

vrh __^

 

Kje so objavljeni rezultati iger na srečo Loterije Slovenije?

Rezultati naših iger so objavljeni:

 • na spletni strani www.loterija.si in www.eloterija.si,
 • na vseh prodajnih mestih iger Loterije Slovenije,
 • na teletekstu TV Slovenija za igro Loto in 3x3 - stran 627,
 • na teletekstu POPTV za igro Eurojackpot - stran 350,
 • na avtomatskem odzivniku Loterije Slovenije +386 1 2426 175,
 • lahko pa se naročite na prejemanje rezultatov v obliki e-pošte.

vrh __^

 

Ali so dobitki od iger na srečo obdavčeni?

Dobitki v vrednosti do 300 € so neobdavčeni.

 

Dobitki v vrednosti nad 300 € so skladno z Zakonom o davkih na dobitke pri klasičnih igrah na srečo obdavčeni s 15% davkom, ki ga prejme občina stalnega prebivališča dobitnika. Ob prevzemu obdavčenega dobitka morate predložiti osebni dokument in davčno številko.

 

Dobitkov ni potrebno prijaviti v napoved za odmero dohodnine.

 vrh __^

 

Kako Loterija izplača dobitek?

Dobitnik je prinesitelj veljavnega Potrdila o vplačilu. Ob prevzemu dobitka mora prinesitelj izročiti veljavno Potrdilo o vplačilu in se identificirati z osebnim dokumentom ter davčno številko.

Dobitki v vrednosti do vključno 299,99 € so neobdavčeni. V primeru, da je dobitek višji od vrednosti 300 € in več, Loterija skladno z Zakonom o davkih na dobitke pri klasičnih igrah na srečo odvede 15% davek občini stalnega prebivališča dobitnika, razliko pa udeležencu nakaže na transakcijski račun.

 vrh __^

 

Ali lahko Loterija izplača dobitek v gotovini?

Skladno z zakonodajo je najvišje možno izplačilo v gotovini 420 €, višje dobitke udeležencem Loterija nakaže na transakcijski račun.

 vrh __^

 

Kje prevzamem dobitek?

Glavna blagajna na sedežu Loterije na Gerbičevi ulici 99 v Ljubljani izplačuje dobitke v katerikoli višini.

 

Na specializiranih prodajnih mestih Loterije lahko udeleženci iger prevzamejo vse dobitke v vrednosti do 4.000 evrov.

 

Na partnerskih prodajnih mestih Loterije, kamor spadajo prodajna mesta Pošte Slovenije, BS Petrol ter trafike 3Dva in Dela prodaje, lahko udeleženci iger v gotovini prevzamejo dobitke v vrednosti do 300 € oz. vezane dobitke v vrednosti do 420 €. Partnerska prodajna mesta obdavčenih dobitkov ne izplačujejo, prav tako ne izvajajo nakazil na transakcijske račune.

 

Udeležencem, ki igrajo igre na srečo prek spleta, Loterija dobitke nakaže direktno na igralni račun.

 vrh __^

 

Kdaj je možno izplačilo dobitka?

Dobitki Loto: glavne dobitke Sedmico, 7 plus ter Lotko 6 in dobitek 6+1 izplačamo 3. delovni dan po objavi poročila. Vse ostale dobitke Loto izplačamo naslednji delovni dan po žrebanju od 9. ure dalje.

Dobitki Eurojackpot: glavni dobitek Jackpot (dobitek 5+2) in dobitek 5+1 izplačamo 7. delovni dan po objavi poročila. Vse ostale dobitke Eurojackpot izplačamo takoj po objavi poročila.

Dobitki 3x3 plus 6:
glavni dobitek 3x3 izplačamo 3. delovni dan po objavi poročila. Vse ostale dobitke 3X3 plus 6 izplačamo takoj po objavi rezultatov.

 

Dobitki iger s trenutno znanim dobitkom: dobitke iger s trenutno znanim dobitkom izplačamo takoj.

vrh __^

 

Koliko časa imam na voljo za prevzem dobitkov?

Rok za prevzem dobitkov Eurojackpot je 90 dni od datuma žrebanja.

 

Rok za prevzem dobitkov Loto in dobitkov 3x3 plus 6 je 67 dni od datuma žrebanja.

 

Rok za prevzem dobitkov iger s trenutno znanim dobitkom je 60 dni po zaključku prodaje posamezne serije.

vrh __^

 

Kako prevzamem dobitek, če imam Potrdilo o vplačilu za več krogov?

Če velja Potrdilo o vplačilu za več krogov, ki so že zaključeni, Loterija izplača dobitke za vse kroge, ki so navedeni na potrdilu.

 

Če velja Potrdilo o vplačilu za več krogov, ki še niso zaključeni, Loterija izplača dobitke za zaključene kroge ter hkrati izda nadomestno Potrdilo o vplačilu, ki vsebuje vse elemente prvotnega potrdila, z navedbo krogov, ki še niso zaključeni.

 

V primeru, da Loterija ugotovi, da je bil določen dobitek že izplačan, ga udeležencu ne izplača.

vrh __^

 

Kaj je davek od srečk?

1. septembra 2013 je pričel veljati Zakon o davku od srečk, na podlagi katerega mora Loterija Slovenije ob nakupu srečk ali vplačilu iger obračunati 10% davek.

vrh __^

 

Kakšna je razlika med dobitkom in nagrado?

Dobitek je obdavčen s 15 % davčno stopnjo in to je edini davek, ki ga je potrebno plačati, medtem ko je nagrada obdavčena s 25 % davčno stopnjo in jo moramo prijaviti v napoved za odmero dohodnine.

vrh __^

 

Kako zagotavljate anonimnost osebnih podatkov?

Loterija Slovenije zagotavlja popolno anonimnost osebnih podatkov dobitnikov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi tega zakona smo sprejeli interne predpise in v svoje poslovanje uvedli najvišji standard kakovosti upravljanja in varovanja informacij. Pridobili smo tudi mednarodni certifikat ISO 27001 ter certifikat Svetovnega loterijskega združenja WLA:SCS, ki na mednarodni ravni posebej ureja varovanje informacij na področju dejavnosti loterij. Pridobitev omenjenih certifikatov je bila tudi pogoj za vključitev v mednarodno igro Eurojackpot.

vrh __^

 

Ali Loterija Slovenije objavi kraj prebivališča dobitnika?

Loterija Slovenije skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in lastno Varnostno politiko podatkov o kraju prebivališča dobitnika ne objavlja. Loterija objavi le kraj vplačila dobitnega listka, ki pa ni nujno enak kraju prebivališča dobitnika.

vrh __^

 

Ali lahko prevzamem dobitek na podlagi listka, ki sem ga napisal sam, potrdilo o vplačilu pa sem izgubil?

V skladu s pravili igre mora udeleženec pri izplačilu dobitka izročiti potrdilo o vplačilu. Brez potrdila o vplačilu dobitka ni možno izplačati, saj listek ne vsebuje elementov, ki so potrebni za izplačilo dobitka.

vrh __^

 

Kako vložim reklamacijo?

Reklamacijo lahko v skladu s pravili igre vložite v roku 60 dni od dneva žrebanja na posebnem obrazcu, ki je na voljo na prodajnih mestih in na spletni strani www.loterija.si.

 

Izpolnjen obrazec pošljite s priporočeno pošiljko na naslov Loterija Slovenije, d. d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana ali pa ga osebno oddajte na sedežu družbe na Gerbičevi ulici 99, Ljubljana vsak delavnik med 8. in 14. uro.


Reklamacija mora vsebovati:

 • krog in ime igre,
 • identifikacijsko številko potrdila (številko kode),
 • razlog reklamacije,
 • podatke o udeležencu,
 • datum in podpis udeleženca ter
 • prilogo (fotokopijo Potrdila o vplačilu).

 

»V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) vas obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga kupec lahko sproži v skladu s tem zakonom, hkrati vas pa obveščamo, da lahko pritožbo vložite tudi na EU platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.«

vrh __^

 


EUROJACKPOT

Eurojackpot

Garantirani sklad za Jackpot je 10 milijonov €. Žrebanja so vsak petek ob 23. uri, na Pop TV.

 

Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
3x3
Prijavi
Odjavi

Kontakt

 

Info center

01/ 24 26 175

 
Obrazec za reklamacije
 
info@loterija.si
 
e-info@loterija.si

 

             

 

               

 

 

Zasebnost in piškotki | Lytee CMS | Impresum | Produkcija: Dspot
cookies