Pšena Kovačič - Slikopesmi

  Pesmi-slike kot večplastna interpretacija umetniškega sporočila

Slikarka, ilustratorka in oblikovalka Pšena Kovačič je že kmalu našla svoj izrazni slog v ilustraciji. To ustvarjalno veselje uspešno združuje z inovativnim oblikovanjem. Ker je tako ilustratorka kot tudi oblikovalka vizualnih sporočil za naročnike ter knjig s posebno vsebino, tudi takih, v katerih njen likovni princip inventivno išče znakovno ilustrativne sopomene k vsebinam, ki niso literarne (dr. Milena Mileva Blažić: Branje mladinske književnosti: izbor člankov in razprav, Pedagoška fakulteta univerze v Ljubljani, 2011), pa ji znakovno ilustrativni sistem očitno tudi notranje ustreza. Kot sintezo svojih dosedanjih likovnih izkušenj je občutek za kompozicijsko zgradbo in za znakovne pomene vizualnih oblik, likovno refleksivno in hkrati čustveno zajela v občutenje same sebe, postavljene v izbrani svet poezije.
Razstavljena dela predstavljajo izbor iz knjige Slikopesmi: izbor pesmi za (ne)besedno branje za mlade, za katero je Pšena Kovačič preoblikovala pesmi v slikopesmi (te besede še ni v nobenem slovarju, prvič se pojavi v naslovu te knjige) in v kratkem spremnem besedilu napisala tudi svoje napotke V podporo branju. Šestintrideset pesmi za knjigo je izbrala literarna zgodovinarka in univerzitetna profesorica Milena Mileva Blažić, ki je v daljši spremni besedi Literarna in likovna umetnost, besedna in nebesedna besedila poudarila pomen vizualizacije in ubesedovanja nebesednega v književnih besedilih, predvsem pesmih, ter v uvodu zapisala, da so bile likovne pesmi znane že iz antičnih časov: Grki so jih imenovali techopaigneia, Rimljani carmina figurata. Pesniki so pisali pesmi, ki so bile že po svoji obliki podobne predmetu, stvari ali osebi, o kateri je govorila. Skozi tisočletja se je marsikaj spremenilo, ideje pri nastajanju umetnosti pa se v vsaki dobi prilagajajo času. Danes živimo v sodobnem komunikacijskem času digitalnih medijev, računalnikov, spleta, iPodov, vse se spreminja s tako naglico, da jo komaj dohajamo. V tem prehitevajočem času so ilustracije Pšene Kovačič v knjigi Slikopesmi celostna umetnina, kjer usklajeno sobivajo linije, barve, narativni, dekorativni in oblikovalski elementi. Strategije predstavljanja se od ene do druge pesmi kot literarne predloge spreminjajo, prilagajajo se strukturiranosti narativnih plasti, ki se odstirajo na različnih nivojih branja glede na zahtevnost vsebine.
Ilustracija – kot posebna zvrst likovnega ustvarjanja – je pri nas na visokem nivoju, ob izjemno kvalitetni tradiciji je zrasla generacija mladih, svežih ustvarjalcev. Pomembna je tako tradicionalna vloga ilustracije kot danes tudi vse njene sodobnejše različice. Poleg poznane navezave ilustracije in založništva, se na tej razstavi kaže tudi odnos ilustracije do sodobnega razumevanja slikarstva, računalniškega ilustriranja in grafičnega oblikovanja. Pri ilustraciji pogosto govorimo o odnosu med tekstom in upodobitvijo. Pri razstavljenem opusu Pšene Kovačič je prav povezanost ilustracije in vsebine pesmi nadgradnja klasičnega ilustriranja, je sveža povabilo k drugačnemu, ustvarjalnemu branju. Njen likovni besednjak se navdihuje in bogati iz procesa upodabljanja, v katerem so vse možnosti odprte, a v določenem trenutku postane zavezujoča le ena, tista, ki optimalno povzame bistvo občutja ob predloženi vsebini pesmi. Slikarka je poleg likovnega ustvarjanja vešča tudi oblikovanja, zato v vizualni jezik prevedene vsebine različnih pesmi nastajajo v tesni medsebojni povezanosti. Pesmi vseh izbranih avtorjev in njihove upodobitve premišljeno sestavljajo neločljivo pripovedno in likovno celoto. Na razstavi z gledalcem vzpostavljajo zelo intimen odnos ter mu omogočajo, da od blizu občuti vso taktilno vrednost in snovnost za predstavitev na razstavi zamišljene izvedbe.
Ilustracije Pšene Kovačič so kompozicije, oblikovane s pomočjo računalnika. A računalnik je le pripomoček uma, ki omogoča drugačno raziskovanje oblike. Ilustratorka ne kopira narativne vsebine direktno, ampak ustvarja drugačne principe, ki vizualizirajo želeno podobo. Prav zaradi zmogljivosti računalnika in vse hitrejšega razvoja računalniške tehnologije računalniška umetnost danes obsega zalo širok pojem. Med umetnost lahko štejemo slike, glasbo, animacije, video igrice, filme, spletne strani. Računalniška ilustracija ali digitalna ilustracija je uporaba digitalnih orodij za izdelavo slike pod neposrednim avtorjevim vodstvom, navadno s pomočjo grafične tablice ali miške. Obstajata dve glavni vrsti orodij, ki se uporabljajo za digitalne ilustracije: rastrska grafika (BIT) in vektorska grafika. Pri rastrski grafiki je vsebina shranjena v digitalni obliki fiksnih vrstic, stolpcev in plasti, ki vsebujejo informacije o svetlosti in barvi točke. Pri vektorski grafiki je vsebina shranjena v digitalni obliki, kjer neodvisne matematične formule opisujejo linijo, obliko, barve in vzpone. In, seveda, digitalne slike lahko vključujejo tako rastrsko kot tudi vektorsko grafiko v istem delu. Kot posledica spremenjene tehnologije je tudi pri Kovačičevi opazno predrugačeno celostno učinkovanje umetnine, ki posreduje povsem grafično ploskoviti učinek. Likovna pripoved pesmi je preoblikovana v estetske in funkcionalne podobe. Ta nadgradnja vsako vizualno formulacijo pomensko in sporočilno obogati, ilustracija postane pripoved z lastno sintakso in obilico dodatnih zaznav, videnj in branj. Vsi taki prijemi se na teh pesniško likovnih podobah prežemajo, zato so videti posamezne pesmi-slike ob vsej svoji sistematiki tudi impulzivne, tako da se ne spreminjajo v šablonski vzorec, in niso zgolj enopomenske.
Prevajanje vsebine pesmi v novo, računalniško obliko kaže na slikarkino veliko ustvarjalno sproščenost. Podoba slik-pesmi je ujeta v odtenkih izhodiščne vsebine izrazito znakovno, skoraj nikoli enostavno pripovedno. Zavedajoč se takega učinka, je avtorica oblike svojih vzorcev, ki ritmično utripajo sredi strani, prevedla v pretrgana in vznemirljivo postavljena znamenja in stilizirane podobe, povezane s črkami vsebine pesmi. Tako združene podobe so z arhitektonsko inventivno umeščenimi črkami videti kot okna v hišo pesmi, skozi katera osvetljujejo njihovo vsebino. Tudi kadar obe skrivni abecedi poezije in ilustracije s svojim ritmom in oblikami na podobah enakovredno dominirata, se njune razsežnosti na knjižnih straneh vključujejo le kot znakovno zvočen in taktilno dojemljiv pomenski podton, kajti prepričljivo rešitev in pravo smer lahko avtorica išče že s samo neposredno slikarsko intuicijo, ki se ji predaja na poti v srce vsake pesmi.
Ilustracije so večinoma statične, ploskovite, njihov življenjski prostor pa je, ne glede na to, izjemno slikovit in razgiban – tako vsebinsko kot tudi likovno. Pisano občutje ilustracij Pšena Kovačič poudari že s samimi liki, že z odločitvijo kako in kdaj jih upodobi, pa naj bodo to znaki in črke, pojmi, predmeti ali stilizirane človeške ali živalske figure, izrisane z računalniško grafiko. Poleg osnovnih likov in črk, premišljeno vpetih v vsako dvostransko podobo, tudi ozadja prispevajo k večji prostorski dinamiki. In tudi številni detajli, s katerimi ilustratorka napolni prostor ter pripovedujejo duhovite vzporedne zgodbe. Kovačičeva se namreč pri oblikovanju ilustracij ne omeji le na besedilo, temveč vsakič poskuša podatkovne danosti povezati z ustreznim načinom branja, s kontekstom, v katerega postavi upodobljene lirične zgodbe.
V tej zbirki slikopesmi se simboli večinoma ne ponavljajo, ilustracije za pesmi so narejene avtohtono, vsaka zase. Pesmi-slike posredujejo opazovalcu in hkrati bralcu možnosti večplastnih interpretacij umetniškega sporočila, spodbujajoč ga h globljemu razmisleku o vsaki vizualizirani pesmi, ki skozi besedo in podobo govori o intimni podobi sveta, ki je bistveno drugačna, kot nam jo dandanes vsiljuje sodoben način življenja. Takih knjig, ki pomagajo mladim bralcem razširiti svoje poznavanje slovenskih pesnic in pesnikov, bi si želeli več. In podobnih, ki bogatijo kulturo mlade generacije. V letošnjem pravkar iztekajočem letu, ki je politično, finančno ter moralno kulturi in umetnosti tako izrazito nenaklonjeno, predstavlja tudi razstava Pšene Kovačič angažiran opomin, da bi morali mladim, tako kvalitetnim in ustvarjalnim umetnicam in umetnikom omogočiti, da bi lahko več (ali sploh!) ustvarjali.

 

Tatjana Pregl Kobe

Za povečavo kliknite na sliko.


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies