Helena Angelski - "ODSEVI"

Poetično abstraktna ubranost

Akvareli, risbe in slike Helene Angelski, nastale v zadnjih letih, razkrivajo slikarkino iskanje lastne poti in odkrivajo njeno temeljno izrazno usmerjenost, lastno njenim formalnim, oblikovnim in vsebinskim rešitvam. Za njeno ustvarjanje je značilno, da pri svojem delu ne postavlja v ospredje zapletenih filozofsko-teoretičnih razglabljanj in ne sledi aktualnim usmeritvam v umetnosti. Ustvarja podobe, ki praviloma nastajajo spontano na osnovi občutkov notranje ustvarjalne nuje. Brezkompromisno spoštovanje lastnih ustvarjalnih načel in slikarkina značilna eksistenčna drža sta temeljno izhodišče za razkrivanje njenega poetičnega prenosa vsebinskih
in oblikovnih zapisov na slikovno podlago, kjer se njena zamisel z uporabo barv in oblik preoblikuje v kakovostno
celoto.
Slikarka ustvarja po načelu notranjega in zunanjega vira, kjer se prepletajo vidne zaznave zunanjega sveta s prvobitnimi oblikami, plastmi spomina in notranje zaznanimi utrinki odsevov. Upodablja imaginarne podobe, spomine na naravo in njene atribute, največkrat zaznanih odsevov v naravi – in ob tem tudi v njej sami. Njeno umetniško delovanje predstavlja neločljivost slikarske in plezalske izkušnje, do kraja povezane z naravo. Bila je, kot pravi, otrok betonske ploščadi, a je večino svojega prostega časa preživljala v naravi in na izletih, kamor so ju z bratom vztrajno vodili starši. Zadnja leta se znova najraje potika po hribih ali pleza v skalah in odkriva vso to lepoto. Vedno znova jo presenečajo oblike in črte v neskončnih različicah in zapletih. Velikokrat jih skuša ujeti od blizu ali daleč v fotoaparat ali na papir, kar počne največkrat s svinčnikom in akvarelnimi barvicami. Njene podobe bi lahko nastale na podlagi fotografskih posnetkov, ki se jim na svojih poteh v naravi enakovredno  posveča, a končna oblika tega ne potrjuje, saj dosledno učinkujejo kot izvirne ideje slikarkine likovne domišljije.
Njene vizualne podobe lovijo naravo črte v svojem nepredvidljivem potovanju. Zapisi tako postanejo prepleti
utrinkov, ki so se zarisali v spomin in ponovno oživeli v svoji abstraktni podobi. Podobe so tako kot plod slikarkinega prizadevanja že v nastajanju vseobsegajoče tako v duhovnem, pomenskem kot v vizualnem smislu.
Realnost pred fotografskim objektivom in realnost fotografije sta različna pojma: naj se nam tisto, kar vidimo kot odtis na fotografskem papirju, zdi še tako znano, postane z redukcijo na svoj pomanjšan model znak za nekaj, kar sproža določene asociacije in občutja, kakršnih naravna predloga sama po sebi skoraj zagotovo ne bi. Helena Angelski pa kot slikarka toliko še intimneje pripovedno bogati svoje nize osebnih opažanj in resničnih doživetij v akvarelih, risbah in slikah. Sledi svoji refleksiji in praviloma estetsko urejeni kompoziciji. Velike in majhne nesimetrično razporejene podobe so pogosto abstraktne, nastale brez zadržkov, navidez naključno
s preprostim, a vselej pozitivnim namenom. Predvsem v akvarelih pomeni likovna neposrednost slikarkinega izraza umetniško iskanje in ne le ponavljanje motivnih utrinkov. Upodabljanje teh posameznih, raznolikih motivov zahteva občutljivost, ki v svoji zasnovi sledi tradiciji najboljših Ciuhovih, Slanovih ali z umestitvijo v prostor podobe Gvardjančičevih akvarelov.
Naslov razstave Odsevi kaže slikarkino raziskovanje sebe v odnosu do drugega. Postavljena je v položaj, s katerega, se zdi, ima na življenje zunaj sebe le malo vpliva. Njena naloga je sprejemanje tega sveta, kakršen je. Slikarka beleži vídeno po svojih občutenih zaznavah tako v estetskem kot vsebinskem smislu. Na zunanji svet se odziva s svojim notranjim dojemanjem, njeno ustvarjanje je izrazito subjektivno in neodvisno od tehnike, žanrov ali estetskih klišejev. Pred gledalca niso postavljeni samo estetsko preoblikovani utrinki pokrajin, ampak se gledalci pred njimi znajdejo kot pred naključnimi zapisi iz slikarkinega dnevnika. Njene podobe so meditativne, čeprav so navidez ustvarjene spontano, hipno, nenačrtno, o čemer pričajo njeni neredki zapisi s svinčnikom na nastalih likovnih podobah.
Svoje ustvarjanje gradi Helena Angelski na improvizaciji in mestoma skoraj abstraktnih rešitvah, ki pa jim neprepoznavnost in skrivnostnost odvzame z zapisanimi naslovi. Njen slikarski način je neposreden in nesistemski, podrejen kompozicijski igrivosti in majhnim, drobnim strukturam. Upodablja abstraktne barvne iluzije, njene podobe so izražene v strukturnih prispodobah. Predstavlja domišljijske asociacije vsebinsko vidnih dogodkov iz narave. V svojem idealiziranem in poetičnem zaznavanju naravnega okolja se počuti svobodno
in varno. Ustvarja razpoloženjska likovna dela v barvno idealiziranih, harmonično izslikanih in izrisanih odnosih. Potrebo po ustvarjanju dojema kot človeško nujnost, kot naraven proces aktualnosti sodobne likovne komunikacije.
Nikjer v njenem likovnem svetu, ki vsebuje različne mešane tehnike (akril in akvarelne barvice na slikah in risbah, na risbah tudi v kombinaciji s tušem, svinčnikom, flomastri ali s kemičnim svinčnikom, ki ga včasih uporablja tudi na platnu), človeška podoba ni navzoča. Je pa med harmoničnimi barvnimi zapisi in akvarelnimi odtenki močno navzoča slikarkina osebnost, njeno dojemanje sveta, kar sporočajo njeni zapisi na večinoma spontanih risbah, a tudi na nekaterih večjih slikah na platnu. Tako ustvarjene podobe včasih nadgradi celo
z zapisi v obliki verzov. Taki slikarkini postopki, vključeni v ubrano kompozicijo, prispevajo k celoviti vsebini. Pokrajinski motivi z nedoločenim letnim časom so izpovedno metaforični, ponekod nadgrajeni s kratkimi verzi: z vsakim / korakom / zelenica izginja (Kamnita zelenica, 2012); hladen zven / skritih prehodov / me preseneti / v kamnitem jutru (Kamnito jutro, 2012); ko tečem višje, rožnati odsev beži pred mano (Rožnati odsev). Upodobitev krajev, ki so slikarki ljubi, je simbolna in v smislu proporcev in barv nerealna.

Impresivne poglede predstavlja iz različnih perspektivnih smeri in kotov. Prepoznavna je po živih barvnih  kontrastih, komplementarnih odnosih in ciklično bogatem opusu z zgovornimi vsebinami. Njene podobe so osnovane na klasičnih postavitvah le navidezno irealnih krajin, ki jih iz anonimnosti rešujejo slikarkini v polje podobe na roko občuteno zapisani naslovi: Mikrokozmos rdeče češnje, Odsevi prehojene poti, Regratove
lučke.
Razstavljeni likovni zapisi Helene Angelski so poetično notranje potovanje, osebna pripoved in razmislek, čutna in duhovna izkušnja hkrati. S krhkimi podobami pokrajin nagovarja k odkrivanju drugačnih pomenov in k  lastnemu občutenju prvinske enovitosti sveta – pogled v meglo (Velika planina); dokler sonce ne pride čez rob (Osapska stena). Iz tako poetičnega občutenja njene risbe, akvareli in slike razpirajo pogled  v nove smeri,       
globlje in širše v svet zunaj in znotraj nas.
                                                                                                        Tatjana Pregl Kobe

 

Za povečan prikaz kliknite na slike.


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies