Sapana Gandharb - "Ptica kot Ljubezen in ptica - groza"

  Sapina obratna, hrbtna stran podobe

                                             Ptica kot Ljubezen in ptica – groza


Kako govori podoba? Kako se da videti pomen? V liku in videzu pomena, se pravi brez videza – obličja, v skritem
                                                               in skrivnostnem.
                                              Jean-Luc Nancy, Au fond des images

 

V Sapaninih podobah ni erotizma v smislu klasičnih opredelitev, na meji čutne in celo »opolzke« zastranitve. Je pa erotičnost v pomenu čiste, vzvišene, duhovne: metaforične, simbolne in osebnostne fantazme, ki vlada, ki prevladuje v njenih Pticah … Erotičnost v »glavah«, v »vratovih« in v perju – perjanici, ki v erogenih zonah njene predstavitve: v pomnoženih »gubah« in »presledkih« na površini keramičnih figur predstavljajo telesa in telesnost, namenjena Pogledu. Pogled je v tem pomenu bistven, saj se z dotikanjem telesnih delov Ptice, z dotikanjem telesnih »točk« – »žarišč « predajamo uživanju v estetični lepoti likov in hkrati čustvenim in čutnim notranjim nabojem te zunanjosti in te lepote, ki so osnova za ugodje v Lustprinzipu, kot ga razume Freud, a v resnici še potencirani duhovni atmosferi, v »preobrazbi« estetične »praznine« v polnost in popolnost brez posrednika in družbenih kontekstov.

 

Užitek v Pogledu na te čiste in popolne like je torej v »živi protislovnosti« z ekspozicijo vsebine, ki nam podarja sicer mikroskopske in (z)minimalizirane telesne stike in dotike … ter magičnim, parcialnim in celostnim doživljanjem Sapanine kiparske skušnje. – Pogled drsi di sotto in su in di su in sotto, a se nikoli ne zgubi, četudi je neskončno ponovljiv, a prav s ponavljanjem, s podaljšanim Pogledom doseže Ptica svoj učinek kot »original« in kot »posnetek« čiste, čutne (skoraj hedonistične) duhovne Želje, ki tli v vsakem umetničinem artefaktu. Materializirana popolnost, ki jo kiparka stke v mrežo drobnih znamenj, so v zaslepujoči čudežni obliki Ptic – kot vsak detajl in kot celota – vidni kot »demonična« /pra/bitja, ki vznikajo iz nič v nič … kot maske groze in lepote in ljubezni.

 

Čista lepota kot prazno – polno, po(po)lnost kot »praznina«, praznina, ki je vsa po(po)lnost, YinYang kot moško – žensko, ptica – kača in ljubezen – groza, lepota, ki je grozljiva. Lepota je grozljiva, ljubezen smrtna. Ugriz nebeške Ptice, ugriz telesne, čutne kače. Ljubezen, ki prinaša, ki zadaja smrt. Lepota groze kot lepota smrti. Obličje – »maska « čiste aisthesis se v trenutku spremeni v obličje – masko zmagujoče smrtnosti, ki nas določa kot resnica in kot Realno(st), ki v njej živi človeška eksistenca kot iz (ex) bitje (esse) v skrivnost ljubezenskega krogotoka. Enotnost bitja kot večno vračanje ljubezenskega Kroga v »nični« točki: v pritajenosti in v neizmernosti tišine Sapaninih podob. – Kot pravi modrec: Nay that tinh thanh chang xa … To tukaj je zagotovo neka bit, jedro nekega bitja … živa snovnost, čutnost, prikazen – groza. In ta ni več daleč.


                                                                                                                               Andrej Medved


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies