Jože Kumer - "Dražljivost dinamike"

 

  Modernistične obline

Ko opredeljujemo prvine, ki določajo Kumrovo slikarstvo, skušamo najprej poiskati tiste, ki so slikarju najbližje, ki določajo tudi njega kot živo bitje oziroma tiste, ki izhajajo iz njega, ne da bi jih mogel poljubno izbrati. Na tej ravni najdemo najprej nagnjenje do sočnih barv, ki mora biti pravemu slikarju koloristu dano na samem začetku njegove ustvarjalne poti.

 

Drugi element, ki izrisuje slikarjev temperament, je živahna gestualnost. Poteze čopiča pogosto neposredno zapisujejo poti nemirnih slikarjevih rok, ki rade zamahnejo široko ali tudi vijugavo potujejo po slikovnem polju.

 

Tretji impulz je nedvomni erotizem, ki se ne kaže le v izboru tem - ženski akt v Kumrovem  slikarstvu nastopa pogosto - pač pa tudi v številnih lokih, zaobljenih potezah in v povsem ali le delno razvitih volumnih, ki celo v krajinah dajejo slutiti obline ženskega telesa.

 

Da je mehka, oblo napeta poteza Kumrovega slikarstva pogosto navezana na lokalno topografijo, nam razkrijejo naslovi podob. Prej kot mesto ga določa naravna, neposeljena krajina, okolje njegovih otroških let. Na slikah nastopajo dolenjski kraji, tudi danes blizu slikarjevega doma, med temi predvsem valujoče nižine - dno obrobij nekdanjega Panonskega morja - in vode, ki se danes vijejo po njem. Reference na konkretno krajino pa niso topografskega značaja, pač pa jih Kumer posreduje prek mehkih form in kolorita, uglašenega na svežezelene tone, navdihujejo ga meandri Krke, toponime pa včasih vsebujejo tudi naslovi del.

 

Vse doslej smo obravnavali naravne, dokaj stabilne dejavnike, preplet osebnostnih in okoljskih danosti. Zlasti slednje ljudje danes radi spregledamo, ko lahko vse hitreje potujemo iz kraja v kraj in ko se vse bolj gibljemo v digitalnih svetovih, ko smo se skratka primorani vse močneje navezovati na od človeka ustvarjeni svet.

 

Od tu naprej lahko sledimo kulturnim, civilizacijskim vplivom. Kumer zajema tudi iz krščanske mitologije, za pričujočo razstavo pa se je očitno odločil za »poganski svet«. Od tod prihajajo v podobe in njihove naslove Flora, Mars, Sirena in Odisej, antične mitološke osebnosti, tu seveda razrešene svojih izvornih atributov in dejanj ter na značilen modernistični način subjektivizirane oz. poljubno privzete kot tematska jedra, okrog katerih nato nastane likovno delo. Nastopajo zato, da dodatno nobilitirajo umetniško delo.

 

Nato so tu vplivi Kumrovega akademijskega študija. V osemdesetih letih je bil vpliv visokega modernizma na tedanji ljubljanski Akademiji za likovno umetnost še močan. Kumer se je tedaj spoznal z modernističnim slikarstvom 20. stoletja, se oprl nanj in vse do danes dela pretežno v tem stilnem območju. Tako v osemdesetih in devetdesetih letih na njegovih podobah zaznamo odzvene fovizma in kubizma, v letih 2007-2013, ko se forme vse bolj razkrajajo, elemente abstraktnega ekspresionizma, v zadnjem času pa v energičnosti in profilu geste (ne pa tudi v vsebini), tudi prvine neoekspresionizem, kakor se je razvil v nemškem slikarstvu v 80. in začetka 90. let 20. stoletja.

 

V letu 2011 se je Kumer lotil tem, ki po naslovih slik sodeč ne odsevajo le geografske danosti njegovega neposrednega življenjskega okolja, pač pa tudi naš čas in njegove politične stranpoti. Ker vsaka estetizacija politični izjavi odbije kritično ost, je zlasti zgodovinska likovna avantgarda za take naloge dorekla vrsto tehnik in metod, ki so v izvedbi bolj manifesti kakor likovna dela in kjer sporočilna vrednost presega ali celo zanikuje estetsko. Modernistični slikar in hkrati pretežno figuralik, kar Kumer je, v svojih delih te meje nikoli ni prestopil.

 


V součinkovanju tako nastaja večslojen, radoživ, vizualno mikaven opus komornih formatov, ki se v okviru krajine in človeške figure sicer ukvarja z reševanjem formalnih slikarskih problemov, hkrati pa nas opominja na danes že skoraj pozabljene naloge slikarstva, tj. na krašenje bivalnih prostorov s podobami… in na užitek ob gledanju. Najbolj inventivna med temi deli tako s svojo kompleksno strukturo in bogastvom barvnih odnosov vedno znova osvežijo gledalčev pogled.
                              

                                                                                                                     Primož LampičŽelim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies