Usedline (o)česa 

Nika Božič je likovna ustvarjalka, ki se ne prilagaja trendovskim imperativom in se ne podreja večinskemu toku trenutne likovne konstelacije. Z vztrajnim, poglobljenim, prefinjenim, dovršenim in izrazno bogatim likovnim delovanjem snuje samosvoj, tematsko in likovno-formalno specifičen svet. Kljub mladosti je v svojem likovnem nagovoru že dosegla zavidljivo stopnjo izoblikovanosti in zrelosti. S pestro uporabo tehnik, formatov in karakterjev slikovnih nosilcev ter z variabilnim preigravanjem tematskega izhodišča, je dokazala, da njena izraznost z nezmanjšano močjo prehaja med posameznimi likovnimi področji.


Nosilka njenih likovnih prizadevanj je risba, ki suvereno povezuje različne likovne discipline: grafiko, kolaž, slikarstvo in seveda risbo kot samostojno likovno entiteto. V jasno, tekočo, tanko, eksaktno črtno sled sintetizira bistvo likovnega in stvarnega sveta hkrati. Tako nastaja poudarjeno reduciran likovni vzorec, sestavljen iz poenostavljenih, ploskovnih, na nek način celo idealnih dekorativnih form, ki so blizu geometrijskemu obravnavanju. V nekaterih rešitvah liniji dopušča, da odide na dinamično, igrivo potovanje med oblike, ki asociativno namigujejo na vegetacijsko izhodišče. Na vsakem ustvarjalnem koraku pa uresničuje likovno senzibiliteto, razkriva izostren občutek za detajl in za njegovo umeščanje v konstrukcijsko trdno celoto. Ta je vpeta v horizontalno, vertikalno ali centralno usmerjeno notranjo gradnjo slikovnega prizorišča, v katero ni zajet le kompozicijski red, ampak tudi želja po sporočilno presežnem.


Oblikovni ritmi, povezovanja, pa tudi členjenja, ki spremljajo celoten opus Nike Božič, dajejo čutiti, da je avtorici blizu ornament, da jo navdušuje njegov karakter, kateremu daje novo, avtorsko ovrednotenje. Njena dela so zaznamovana z izrazito stilizacijo, ki vodi celo do geometrijskega (pre)oblikovanja, z redom, ritmom, urejenostjo, z usklajenostjo in uravnoteženostjo. V njih se uresničuje pojem različnosti ob istočasni samopodobnosti, pa tudi sistem ponavljanja, sklenjenega enosmernega nadaljevanja in kombiniranja. Pri svojem delu jasno izraža vlogo črtne risbe in se odloča za ploskovno, stilizirano predstavitev motivnih elementov. Z vsemi tovrstnimi likovnimi razmišljanji in prizadevanji uresničuje misel Ernsta Hansa Gombricha, ki pravi: »Edini popolni estetski učinek je uresničen le v ornamentu.« Ta namreč predstavlja model reda in sistemov v na videz sproščeni in nenadzorovani dekorativni domišljiji.


Ustvarjalni perfekcionizem zaznamuje njeno risbo, tehniko, ki je kljub navidezni enostavnosti, zahtevna v obvladovanju, neizprosna v svoji prezenci, nedovzetna za popravljanja in kozmetična olepševanja, neposredna v dialogu in jasna, tako v likovnem mišljenju kot v likovnem udejanjanju. V grafični tehniki linoreza avtorica nadaljuje raziskovanje eksaktnosti gravure, čistosti oblik in repetiranja. Linije ali pa zaključene oblike razporeja na različne načine, najpogosteje v obliki frizov ali z izpostavljanjem fragmentov – posamičnih samostojnih likov. Afiniteta do linije živi tudi v tehniki kolaža. Za jasno artikulirane kolažne aplikacije z ostro obrisno linijo uporablja avtorsko ustvarjena dela na papirju, tako risbe kot grafične odtise. Minuciozno jih sestavlja in jih nato s prostoročno risbo še trdneje poveže, kompozicijsko uravnovesi, akcentira vsebino in da celoti značaj kompleksne likovne kreacije. V formalni igrivosti zlaganja, sestavljanja in lepljenja različnih koščkov papirja razkriva občutek za materialnost, za barvne, oblikovne in linijske lastnosti, za plastenja in medsebojna součinkovanja, skratka za likovno sintakso.


Osebno občuteno in hkrati študijsko poglobljeno raziskovanje oblik in posameznih barvnih vrednosti ter njihovih medsebojnih odnosov se odraža tudi v njenem slikarstvu. Nadaljuje črno-bele dialoge, v katere občuteno in pretehtano intervenira s posameznimi linijami žarečih toplih barv, ki postanejo zanimiv kompozicijski element in simbolni akcent. Tovrstni linijski poudarki se zdijo kot najbolj občutene, tako rekoč seizmografske sledi, s katerimi vsebinsko in likovno nadgradi likovne zapise. Novejša dela pa so povsem podrejena geometrijskemu konceptu. Zdi se, da je avtorica iz svojih ornamentov izbrala dve elementarni, eksaktni in simbolno pomenljivi obliki – krog in kvadrat. Osvobodila ju je vezanosti v sosledje vzorca in ju izpostavila kot samostojna, temeljna akterja dogajanja. Čeprav z njima dosega izjemno čistost likovnega nagovora, pa znotraj strogosti koncepta uresničuje tudi posamezne igrive in k novim vsebinam usmerjene detajle. Tako izbran geometrijski lik nenehno revitalizira. Z iskanjem občutenih barvnih nians, s tankočutnim razpiranjem valerskih stopenj, z vzpostavljanjem premišljenih barvnih odnosov in s homogeno kromatičnostjo posameznih barvnih ploskev dosega njihovo izjemno barvno sevnost. S tem uresničuje optimalne optične efekte in razkriva svojo izostreno koloristično senzibiliteto.


Usedline (o)česa so dela, ki zaokrožajo tokratno razstavo Nike Božič. Že s samim poimenovanjem namigujejo, da niso le površina za bogato vizualno pašo, ki učinkuje zgolj na nivoju dekorativnega. So usedline nečesa, kar jo je prevzelo in navdušilo ter tako dobilo možnost ponovnega likovnega oživljanja. To so usedline, ki jih je pustil fizični pogled, so informacije, ki jih je zabeležilo njeno oko; a le tiste, ki so sedle v dušo. Iz nje prihaja celoten likovni nagovor Nike Božič, ki pa se ponovno dotika očesa in se z njim na nek način poigrava. Vsako likovno delo ima namreč optično manipulativen značaj, nedvomno pa je ta s čistostjo likovnega izraza, repeticijo in značilnostmi t.i. op arta, še bolj poudarjen. Vendar se likovna zgodba Nike Božič tu ne konča. Optična zapeljevanja in estetska dovršenost namreč gledalca odpeljejo k vsebinam in sporočilom, in tako užitek gledanja spreminjajo v privilegij globokih osebnih doživetij. Ta gledalca odpeljejo v Avstralijo, kjer je slikarka med svojim bivanjem začutila oblike in barve te daljne dežele. Morda pa so likovna mišljenja in prizadevanja Nike Božič v tem svetu našla le novo potrditev.

 

Anamarija Stibilj Šajn

 

 


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies