Sožitje

V GLINO VTISNJENA RAZMERJA – DREVESA ŽIVLJENJA


Vzajemni odnosi med različnimi elementi v naravi razvijajo posebne hierarhije v sistemih medsebojnih učinkovanj. Narava je prepletena s formami in njihovimi učinkovanji. Kako te odnose čim bolj pristno, naravno in spontano prikazati v kiparskih delih, je bilo bistveno razmišljanje umetnice Andreje Trkman. Kiparka se je zato intenzivno ukvarjala prav z raziskovanjem in upodabljanjem naravnih form ter njihovim sodobnim povezovanjem in umeščanjem v urbane, socialno in družbeno širše angažirane odnose. Refleksije v glineni materiji vedno znova postavljajo življenje in njeno umetniško ustvarjanje v nov horizont, vpet v smisel delovanja, obstajanja in razvijanja osebnega etosa. Tudi naslov te razstave Sožitje združuje večpomenskost vsebine in likovne izpovedi. Serija glinenih skulptur izpostavlja sožitje glinene materije in lesa; povezavo gline, kot izrazito zemeljskega materiala in dreves kot živih organizmov, ki rastejo iz zemlje, se iz nje hranijo in v ritmu sožitja delujejo naprej. Naslov pa tudi širše nakazuje na povezavo ljudi tako z naravo samo kot s človeškimi stiki, ki so še toliko bolj pomembni danes, ko se zdi, da se čustva izgubljajo na račun pragmatične racionalnosti, ki hlepi le po denarju in individualnem karierizmu. V glinenem ciklu je umetnica razvijala izrazito pozitivne odnose in prikaze sožitja v likovni podobi, ki bi se lahko prenesla na harmoničnost družbe kot celote, sestavljene iz pravilno urejenih osebnostnih in socialnih razmerij.
Prostorska postavitev Sožitje oziroma instalacija skulptur v glini razvija iz labirinta podob značilno svobodno, domišljije polno igrivo in pozitivno energijo. Dela so kombinacija v glini oblikovane forme, spominjajoče na različna drevesa, krošnje, vejevje, grče, raznolike izrastke in lesene materije, ki celoto utrdijo in vsebinsko osmislijo. Ta drevesa »likovnega življenja« so namreč živahna, polna veselja in prepoznana kot forme vrbe, smreke, platane, jabolka … Vsaka skulptura – drevo nosi s seboj različne simbolne konotacije razpete skozi avtorski odnos do narave in okolja, v katerem se umetnica giblje in odkriva različne motive in vsebine. Takšne, ki jo spodbudijo k razmišljanju in ustvarjanju. Skulpture pa izkazujejo tudi veliko paleto različnih načinov obdelave glinenega materiala in predvsem zunanjih plasti, nekakšnih skorij slikovito razbrazdanih, ekspresivno in dinamično zgoščenih v različne hrapave, valovite, kitaste, gubane in skorjasto otrdele površine, kjer se dogaja razgibana vizualna igra in kjer se preverja kiparkino razumevanja skulpture kot pripovedne forme in skulpture kot nekaj pristnega, iskrenega in gledalcu prijetnega. Takšne, ki se vtisne v spomin, kot kip poln različnih asociativnosti, domišljijsko razvejanih podob, dopuščajoč občutenja skrivnostnosti in spontanosti, kot tistih najmočnejših spodbujevalk različnosti podob.
Andreja Trkman izkazuje veliko naravne in iskrene energije, ki jo sprošča v zgoščenih, pripovedno sistematično pripravljenih serijah skulptur v glini. Njene postavitve so vedno izrazito prostorsko oblikovane, zaradi tega so dinamične, za gledalca vabljive in vsebinsko nazornejše. Skozi postavitev se gledalec lahko giblje, se vanjo celo umesti kot trenutni sestavni del celotne kompozicije, zato skulpture ter celotno kompozicijo doživi kot sprehod skozi gozd umetniških del, skozi gozd avtorsko izoblikovanih, veselja in spontanosti izpolnjenih form.

 

Sarival Sosič
Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies