Maks Gregorin - Moja krajina

Razstava slikarja Maksa Gregorina ima retrospektivni značaj, saj predstavlja izbor njegovih del, ustvarjenih od leta 1957 pa do danes. Ena izmed prvih ohranjenih likovnih upodobitev iz njegovega bogatega opusa je slika z naslovom 'Dolenja vas pri Cerknici', olje na lesonit, ki že kaže prve značajske poteze Gregorinove likovne govorice. Ta se je skozi leta in desetletja izpopolnjevala in nadgrajevala ter postajala vse bolj suverena in prepoznavna. Pogled v vzvratno ogledalo ga razkriva kot neutrudnega ustvarjalca, kot avtorja, ki se je s človeško in likovno senzibiliteto podajal na pot raziskovanja likovnega jezika in si je prizadeval za njegovo metjejsko dovršenost.
Maks Gregorin je človek heterogenih zanimanj, ki pa se med seboj prepletajo in na nek način celo dopolnjujejo. Ljubezen do narave ga je pripeljala v lovske in ribiške vrste ter ga potrdila za krajinarja, slikarja, katerega osrednja motivna fascinacija je krajina, še posebej slikoviti kotički narave, pogosto izhajajoči iz njegovega širšega življenjskega prostora, pa tudi z drugih krajev oz. področij Slovenije.
Njegove slike nastajajo v duhu t.i. plenerističnega slikarstva, 'in site', na mestu samem, ob skrbnem in občutenem spoznavanju krajinskih specifik in neposrednem prenašanju konkretne stvarnosti na slikarsko platno. Avtor pri tem sledi njeni konfiguraciji, elementom ilustrativnosti, njenemu razpoloženju, trenutni barvni in svetlobni pretanjenosti, na slikarskih platnih pa mu uspeva ohraniti svežino videnega in doživetega. Realizem ubesedovanja žlahtni s poetično vznesenostjo, lirično naravnanostjo, s subjektivnimi ekspresivnimi občutji, z impresijami pristnega podoživljanja ali pa z iskanji rešitev v okviru komaj zaznavnih stilizacijskih pristopov. Kljub afiniteti do verističnih prvin, ki dajejo njegovim delom celo dokumentarno vrednost, ni postal popisovalec videnega, temveč stvaritelj nove, paralelne stvarnosti, izpovedovalec občutene zunanje in notranje atmosfere. Njegov ustvarjalni odziv namreč razkriva osebno prevzetost nad vsebino, ki je postala snov njegovega čopiča, hkrati pa potrjuje avtorjevo trdno zasidranost in uravnoteženost pri vrednotenju in spoznavanju krajinske tematike in likovne sintakse.
Ustvarjalna širina ter občutljivost se odražata v subtilnem preigravanju celotnega barvnega spektra. Vsak barvni ton ne premore le zunanjega dražečega valovanja, ampak tudi notranje vzdramljen pomen. Bogastvo naravnoposnemajoče palete namreč žlahtni z osebnimi barvnimi in svetlobnimi stopnjevanji, sporočilnimi barvnimi soočanji in občutenimi mešanji. Koloristično razkošje krajine oz. narave v njegovih delih pridobi avtorsko žlahtnost, ki se pogosto kaže v nekoliko utišanih, na trenutke zamolklih barvnih vrednosti. Te premorejo prefinjene tonske variiacije in zahtevne izpeljave barvnih odtenkov, s tem pa uglašeno koloristično spevnost.
Nedvomno koloristični čar in posebna patina njegovih slik prihajata tudi iz poznavanja specifičnih efektov, ki jih posedujejo oljne barve, s katerimi Gregorin najpogosteje ustvarja. Avtor pozna karakteristike in s tem izrazne možnosti tega klasičnega slikarskega medija ter jih dodatno osebno razkriva in naglašuje v njihovi žlahtnosti, mehkobi in jasnosti ter jih uporablja v ritmu lazurno prefinjenih in (ali) pastoznih nanosov (slika 'Cerkniško jezero'). To so kvalitete, ki jih vselej znova odkriva in osebno nadgrajuje oz. izpostavlja.
V praksi uporablja likovno teoretska in hkrati naravna načela gradnje slike, anatomijo narave v vseh njenih pojavnih oblikah. S premišljenimi linijami riše konture elementov svoje pripovednosti, z barvami ustvarja občutene prehode, harmonije, senčenje in svetlobno stopnjevanje, vselej pa uresničuje tudi barvno modelacijo in barvno modulacijo. Pri povzemanju številnih vizualnih podatkov se poslužuje premišljene, drobne in prefinjene poteze, prav tako pa tudi širokih, odločnih, na trenutke vehementnih in sproščenih potez, s katerimi želi poudariti vitalizem narave in zajeti njene temeljne vsebine, delno poenostavljene in avtorsko modificirane, a tako, da poteza nikoli ne uide izpod slikarjevega nadzora.
Ustvarjalna misel Maksa Gregorina je impresivna v smislu najglobljega, najbolj intimno pristnega doživljanja, ter na trenutke ekspresivno učinkujoča v vitalnih risarskih poudarkih (slika 'Vrhniški ribniki'), v odločnih, sproščenih, celo vehementnih barvnih nanosih še vedno oblikotvorne in premišljene poteznosti.
Risba, ki je vselej bila slikarjeva vez z resničnostjo, ki je armatura njegovih likovnih zgodb, pa čeprav bivajoča pod materialno polnimi barvnimi nanosi, je tudi slikarjev adut, ki prihaja do izraza v njegovih novejših risbah z ogljem, v katerih črtna sled riše podobo, po moči in izraznosti enakovredno slikarskim delom. Sledi so suverene, ekspresivno vzdramljene, karakterno raznolike. Kot take se pojavljajo tudi v akvarelih, kjer se posamezne linije vitalno prebujajo in virtuozno zarišejo fragmentalno vez z motivom. Ob tem pa se vsebina upodabljanja preliva v mehke, lazurne, zračne barvne sledi.
Suveren je avtorjev nagovor v delih večjega formata, in prav takšen, še bolj sproščen in (ob)likovno variabilen ter celo igriv nastopa v njegovih delih malega, intimnega, povsem komornega formata. Med tovrstnimi izstopajo tihožitni motivi, najpogosteje cvetja, šopka v vazi, postavljenega na komaj nakazano mizno ploskev. Z njimi avtor potrjuje svoje raziskovanje barve, oblike, svetlobe, prostora in kompozicije, skratka vsega tistega, kar je bilo in ostaja temelj njegovega likovnega nagovora, na katerega lahko prepričljivo postavi katerokoli vsebino s svojega priljubljenega likovnega repertoarja.
Pogledi Maksa Gregorina v svet okrog sebe so široko odprti in avtor gledalca prepričljivo vodi v iluzivno poglobljeni prostor slike, v naravo, med arhitekturne posebnosti posameznih miljejev, pa tudi na srečanje z živalskimi figurami. Pričujoča dela so dokaz, da je odličen opazovalec in interpret, ki se zaveda sporočilne moči likovno-izraznih sredstev, s katerimi predstavlja zunanji svet in posredno razkriva svoj notranji, duhovni prostor.


Anamarija Stibilj Šajn

 

 Za povečavo kliknite na sliko.


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies