Prezrcaljena obličja slikarjevih meditacij

 V današnjem času, predvsem na Zahodu, kjer je človek materialno in potrošniško naravnan, se vsak ustvarjalec težko zavaruje ali ubrani pred vsemi škodljivimi vplivi sodobnega časa. Slikar Željko Prstec, hvaležen za tisti topli občutek, ki ga dolguje prijetnosti doma in svojega rodnega kraja, je že na samem začetku svoje ustvarjalen poti prav tam našel svoje likovno poslanstvo. Kje so njegovi začetki? Kaj je nanj vplivalo? Kaj se v njegovih delih ves čas ponavlja? Pogled nazaj morda kaže, da se posamezna obdobja formalno razlikujejo med seboj, je pa navzoča enotna rdeča nit: podobe angelov. Njegove slike so prezrcaljena obličja slikarjevih meditacij in občutij ter poskus poistovetenja s svojim notranjim bistvom, kakor se mu razkriva skozi arhetipe angelov. Če želimo skleniti Prstecev motivni krog, ki napoveduje nova kroženja njegove še vedno nenavadno žive likovne misli, se moramo vrniti vsaj tri desetletja nazaj, ko je slikar odkril svojo vsebinsko izvirno tematiko. Vse od začetka do danes pa njegove slike govorijo samo tistim, ki imajo dostop do podobne ali enake senzibilnosti, tistim, ki slike gledajo iz sebe.

 

Svet, ki ga Prstec upodablja, je nedvomno sad ustvarjalne domišljije, ki odslikava zelo osebno občutje. Njegove podobe predstavljajo lirično čisto likovno govorico, kjer se za imaginarnimi in simboličnimi podobami skriva slikarjevo bogato notranje doživljanje. Opis tega sveta se dogaja z impresivnim likovnim jezikom, ki slikanje povzdigne v instrument, sposoben realizacije podob iz sveta domišljije, fantazije, vizije, želja in sanj. Od nekdaj ga privlači nerazložljivo, neopisljivo. Kar se da razložiti, se hitro konzumira in postane dolgočasno, zato slikar znova in znova ustvarja fantazijske prostore, poseljene s svojimi angeli, kjer skupaj s svojimi liki lahko spregovori njegova zgodba, neobremenjena z realnim izhodiščem.


Slikar jemlje simbolne pripovedi o angelih kot navdih in vsebinsko predlogo. Aktivnost slikarskega ustvarjanja poveže z meditacijo, notranjim čustvenim doživljanjem in razmišljanjem o vprašanju smisla lastnega življenja. Slike imajo naslove, pogosto celo cele citate ali dele besed, a so v resnici naslikani slikarjevi duhovni avtoportreti. Njegove podobe angelov se namreč močno razlikujejo od običajnih upodobitev v zgodovini umetnosti, čeprav se njegovo slikarstvo očitno oplaja predvsem v baroku. Njegovi angeli lepo igrajo in so lepi, ne glede na to, v kakšno okolje jih slikar postavi, na kakšen način jih predstavi: naslikane na platno, izrisane na papir, kot akvarele, podobe v knjigi ali na različno sestavljenih, oltarjem podobnih podobah. Kajti lepota – po antičnem prepričanju se duh posameznika kaže navzven – je zanj nekaj pozitivnega, v tem smislu torej lepi obrazi Prstecovih angelov zrcalijo njihove visoke moralne vrednote.


V njegovih delih se metafizika uresničuje z nadrealnimi alegorijami in bogato metaforiko. Izslikano dogajanje včasih spremljajo pomenljivi zapisi, ki slike vsebinsko o določajo. Kadar Prstec slika, ne ilustrira, temveč v podobe prevaja svoja videnja. Kadar ilustrira, njegovi angeli nadgrajujejo pripoved, literaturo. Poleg risbe je barva slikarjev najpomembnejši element, z barvo pripoveduje, z barvo oblikuje, barvo pravzaprav živi. Sijaj svetlobnih odbleskov neba, silhuete in prividne pojave angelov, materializiranih v zanj značilnih svetlih barvah, impresije nočne tišine, komaj slišni, mistični zven cerkvenih zvonikov – vse to je več kot prenos vid(e)nega na slikarsko podlago (platno, papir, les…), je predstavitev slikarjevega notranjega doživljanja.


Najintimnejše zlitje med sanjsko vizijo in slikarjevim zaznavanjem resničnega sveta se zgodi, ko si figure angelov na njegovih modrih slikah prisvojijo pokrajine. Iz kraja, v katerem Željko Prstec živi in mu v celoti pripada, črpa svetlobo in barvno občuteno poetiko. V ta kraj figure angelov ne vstopajo kot trenutek, ki jih ločuje od realnosti, temveč kot situacija, v kateri najdejo svoje mesto nedoločljive vizije, osebna občutja, spokojnost in meditativna razmišljanja. Pri tem slikarjeve upodobitve kažejo poseben umetniški pristop, kajti nekatere oblike so bolj primerne od drugih za sprejemanje občutij in stanj duha. Nezaključeni prostori slik in montažne (oltarne) strukture predstavljajo vesolje navidezne praznine, kamor sočasno vstopa tišina, le-ta pa je v njegovih modrih slikah tako popolna, da zveni. Samo v tišini lahko slikar sliši lastni zvok in lastno tišino, ki jo želi prenesti v sliko.


Modra ozadja, na katerih so z barvitimi potezami izslikane pokrajine in raznolike angelske podobe, kažejo, da so takšna ozadja likovno utemeljena, saj na njih vse barve zažarijo z večjo močjo. Kontrast med barvito pokrajino in ozadjem, kjer ni barv, daje slikam likovno težo. Modro ozadje na vsebinski ravni pomeni upodobitev neba, prostora, v katerem je možen vsakršen privid. Takšen prizor v primerjavi z navadno upodobitvijo pokrajine deluje kot čustvo proti razumu, kot nezavedno proti zavednemu, kot sanje proti resničnosti. Ima močnejši čustveni naboj in večji simbolni potencial. Likovna in vsebinska dvojnost pride do izraza tudi na slikah, kjer so elementi krajine na modro ozadje izrisani in izslikani z belimi potezami.


Slike, na katerih prevladuje modra barva, na gledalca naredijo močan vtis in ga prežamejo z eteričnimi mislimi, predstavami nepredstavljivega, z zasanjanim hrepenenjem, s toplino ter z občutji, ki so lahko tudi religiozna. To likovno in vsebinsko naravnanost Prstec nadgrajuje z uporabo zlate barve. Zlata barva je – ker tako odlično odseva – najprimernejša za upodabljanje svetlobe in razsvetljenosti. Zaradi lastnosti, ki jih ima zlato, ta barva simbolizira tudi svetost, modrost, večnost in nespremenljivost. Zato so ozadja na nekaterih njegovih oltarnih slikah in zanj značilnih ikonah zlata, saj ponazarjajo izžarevanje Dobrega. Se pa v slikarstvu zlato barvo povezuje tudi z upodabljanjem razkošja in telesne čutnosti. In tako kot so naslikane svete osebe na bizantinskih ikonah in srednjeveških svetniških upodobitvah, pogosto na zlatem ozadju bivajo tudi Prstecovi angeli.


Menjave različnih slikarjevih pristopov narekuje sama snov slikanja, téma in posamezen motiv, ki v umetnikovi, iz mnogih sestavin zgrajeni predstavnosti, obuja določen – včasih razmišljeno in čustveno poetično, drugič radostno razigrano in hudomušno igrivo – izrazno naglašen odziv. Slikarja toliko kot konkretni svet zanima tudi govorica duhovnega, enako kakor materialni ga privlači duhovni naboj likovnega dela. Poudarjanje duhovnega bistva na formalni ravni izpričuje tudi svetlobno in barvno žarenje kompozicij, v katere vpenja svojo značilno motiviko. Kot da se slikar pri likih angelov, ki jih upodablja z ustvarjalno zanesenostjo opira na jungovsko psihologijo in na spoznanje, da imamo ljudje skupno nezavedno. Zato imajo določeni arhetipski liki zmožnost, da s svojo močno simbolno sporočilnostjo, ki deluje na ravni nezavednega, človeku razodenejo kdo in kaj je ter kako naj živi. Tako Prstec predstavlja svoje like angelov, ki že več kot tri desetletja simbolizirajo vse kar doživlja in čemur se čudi. V tem kontekstu so njegove podobe angelov v svoji gostobesedni fantazijski pripovedi komaj primerljive z likovnimi svetovi sodobnih slikarjev. Tudi zato jih je težko umestiti v prostor in čas, za katera se zdi, da realističnemu upodabljanju navidez vsakomur znanih (imaginarnih) figur že zdavnaj nista več naklonjena. Vendar je ta njegov svet ikonografsko bolj zapleten in večplasten kot je videti na prvi pogled. Zaradi sinteze nevsakdanjih, alegoričnih, mističnih in tudi (pravljično) igrivih vsebin ter tradicionalističnega pojmovanja prostora slike in likov v njem se navezuje na vsa tista gibanja v zgodovini umetnosti, ki so svoje ustvarjanje podob utemeljevala na izključno domišljijskih izkušnjah, duhovnih spoznanjih in intuitivnih zaznavah.


Slikarstvo je za Željka Prsteca misterij, ob katerem se počuti kot bog, ki ustvari podobo iz nič. Kot slikar želi vzpostaviti stik z nečem, kar ga presega, pri tem pa njegovi angelski liki od njega zahtevajo popolno predajo.

 

Tatjana Pregl Kobe

 


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies