Nov začetek

Likovna dela Alenke Viceljo zahtevajo od opazovalcev radikalno spremembo predstave o tem, kako naj bi izgledale umetnine iz porcelana, saj smo obremenjeni s specifičnimi pojavnimi oblikami tega dragocenega, subtilnega materiala skozi umetnostno zgodovino, bolj smo ga namreč vajeni gledati v vitrinah kot na stenah. Tako preseneča umetničina porcelanska tehnika v smislu plitvih reliefov tabelnega formata, sestavljenih tudi iz dveh ali več "ploščic", kot bi šlo za del neke večje stenske kompozicije, še posebej, ko gre za tematske cikle. Zaradi prepoznavne, neredko krokijevske risbe v porcelanu, ki ga uporablja z zahtevno lahkotnostjo, kakor papirni nosilec, posreduje likovna celota najprej grafični ali slikarski vtis, šele nato zaznamo blago reliefnost, ki nas spodbudi k haptičnemu doživljanju slikovne površine. Zaradi zaprtih, cloissoniranih oblik in presevanja se lahko tu in tam vzbudi kakšna asociacija na vitraž, izjemni pa so tudi abstraktni pojavi dripinga in perpendikularnih struktur. Asketsko reduciran kolorit zadošča za vse odtenke umetniške izpovedi, pri čemer na beli osnovi prevladujeta kobaltno modra in siva glazura, dopolnjujoč ekspresivno razgibano črno ali belo risbo z zlatimi, srebrnimi ali platinastimi nitmi ali lističi z aluzijo na ikone ter lesketajoča se reliefna površina, kot bi opazovali zrcalne podobe v rahlo valoviti vodi.
Presenetljiva je tudi raznovrstnost likovne motivike: portreti, erotika, ples - balet (dinamika gibanja), glasbeniki, svetopisemski in svetniški motivi (Adam in Eva, Križev pot, Pieta, Jaslice, Sv. Jurij in zmaj, sv. Anton...), mitologija (Venerino rojstvo, Bakhanalije, Pozejdon, Urška in Povodni mož...), razne živali (labodi, petelini, levi, gazele, konji, ribe...), ladje, vendar se umetnica praviloma ne ravna po kakšnih klasičnih ikonografskih predlogah, marveč zmeraj razvije lastne interpretacije ali dopolnila. Takšni primeri so, recimo, perspektivično serpentinasta kompozicija ženskih aktov, ljubezenski pari (figurae veneris) kot ilustracije rokopisnega besedila in letrizem nasplošno, beneške maske kot mrtvaške lobanje (eros tanatos), dvojno krilate glave angelov brez teles, ki nastopajo tudi v samosvoji interpretaciji jaslic ipd. Sicer pa je Alenka Viceljo, ljubiteljica glasbe, baleta in poezije, likovnica z izjemno širokim spektrom ustvarjalnosti, saj se izraža tudi v drugih kiparskih in slikarskih tehnikah, pri čemer morda še posebej izstopajo akvareli, kjer pride do izraza harmonično součinkovanje risbe in slike, kot bi šlo za dvodimenzionalni praizvor umetničinega reliefnega porcelanskega opusa.
Naslov tokratne razstave Nov začetek označuje ponoven zagon tovarne porcelana, kjer Alenka Viceljo že vrsto let realizira svoja dela, negotova usoda proizvodnje pa je navdihnila dva skrajno neobičajna motiva, ki ju je poimenovala Nasedla ladja in Feniks. Nasedlo ladjo je ustvarila kar v sanitarni keramiki, zaradi pomankanja materiala, še pred sanacijo podjetja, ko je postala vprašljiva tudi njena umetniška produkcija v dotedanji prečiščeni porcelanski tehniki. Tako je upodobila izjemoma simetričen, na sanitarni školjki sedeč fragment ženskega akta, ki ga lahko dojemamo tudi kot parafrazo Rodinovega Misleca ali celo Venerinega rojstva iz školjke. Ptič Feniks podobno simbolizira ponovno rojstvo tovarne iz pogorišča (ugasla redukcijska peč) v dvojni podobi laboda s krili in ženske s sklenjenima rokama, ki sta prepletena kot simbol yin-yang, v smislu harmoničnega součinkovanja nasprotij (dualizem, kot npr. konstrukcija-destrukcija, tema-svetloba, toplo-hladno, ženski-moški princip ipd.) ter večnega obnavljanja življenja, pri čemer je smrt le njegovo dopolnilo, a ne izničenje. Takšen pa je navsezadnje tudi ustvarjalni potencial Alenke Viceljo, ki vsem težavam navkljub vztrajno nadaljuje svojo začrtano umetniško pot.


Mario BerdičŽelim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies