Razstava

Vaja dela mojstra

Vaja dela mojstra je projekt, s katerim izobražujemo in usposabljamo za delo z glino invalide in osebe z motnjami v duševnem razvoju. V okviru razvojnega projekta za “dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpori njihovi socialni vključenosti” v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, se sofinancira iz Evropskega socialnega sklada.
S projektom Vaja dela mojstra želimo vzpostaviti mrežo keramičnih delavnic za izobraževanje in usposabljanje invalidov in oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih mentorjev, v lončarstvu in oblikovanju keramike. Oblikovati želimo blagovno znamko, ki bo pripovedovala o njihovem ustvarjalnem potencialu, in jih ustrezno usposobiti za izdelovanje manjših serij keramičnih izdelkov. Ob vsem tem se bodo družili z različnimi profili poklicev, z varovanci podobnih institucij in seveda s širšo javnostjo. Te izkušnje bodo pripomogle k boljši zaposljivosti, boljši vkljičenosti v družbo in boljši samopodobi. To so ključne potrebe te skupine ranljive populacije.
Nosilec projekta je Združenje ustvarjalcev in rokodelcev Fabrika Fabijana iz Radovljice, v katerem sodelujemo: oblikovalec, keramik in vodja projekta Urban Magušar, koordinatorka izobraževanja Olivera P. Magušar, kiparka in keramičarka Eva Peterson Lenassi ter fotograf Miran Kambič. Pri projektu sodeluje še več zunanjih sodelavcev. V projekt so aktivno vključeni tudi mentorji sodelujočih invalidskih organizacij.
V projekt Vaja dela mojstra sta vključena lončarski atelje Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani, v katerem prikazujemo tradicionalne postopke, izdelujemo replike in poučujemo, delavnica in galerija v Magušarjevi hiši v Radovljici, v katerih po starih postopkih in recepturah izdelujemo srednjeveško in sodobno oblikovano keramiko. Izobražujemo in usposabljamo tudi v delavnicah sodelujočih invalidskih organizacij: CUDV Matevž Langus iz Radovljice, CIRIUS Kamnik, VDC Kranj, INCE Mengeš, ŠENT Radovljica in VDC Tončka Hočevar iz Ljubljane.
Mentorjem pomagamo pri organizaciji lončarskih delavnic in z informacijami o opremi in materialih. Izobražujejo se na predavanjih in ogledih razstav, praktična znanja in veščine pa si pridobivajo v delavnicah, v katerih skupaj z invalidi oblikujejo glino. Pri izobraževanju invalidov poteka delo individualno. Nekateri so zelo ustvarjalni, drugi se počutijo varne v ponavljanju poznanega. Razumeti moramo okvire njihovih lastnih zaznav in predstav in jih spodbujati k novemu osvajanju znanj in veščin.

 

Za združenje Fabrika Fabijana

         Urban Magušar

 

Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies