Razstava

Sozvočje cvetja

Cirili Demšar je bila umetnost položena takorekoč v zibelko in od takrat jo spremlja vse življenje. Še posebej pa se je njen likovni čut razvil v zadnjih letih ob konstantnem kiparskem in akvarelnem ustvarjanju. Njen oče, Anton Demšar, ki se je učil slikanja pri Sternenu ( akvarel je bil sestavni del pouka na šoli, ki sta jo vodila z Jakopičem), je vse življenje rad kaj »namalal«. Imel je tudi prvo starinarnico v Ljubljani, ki so jo po vojni zaprli, nato pa so njegovi trije otroci odraščali ob restavratorskem delu obeh staršev. Sestra Metoda se je zaposlila v galeriji Ars, njen brat Tone se je razvil v vrhunskega kiparja, ki je imel atelje v kleti bloka, kjer je stanovala vsa družina. Tako je Cirila ob igranju v simfoničnem orkestru RTV, tudi praktično spoznavala kiparsko umetnost v bratovem ateljeju. Posebej pa so Cirilo zaznamovali slikarski izleti s Tonijem, največkrat na Barje, kjer je starejšo sestro podučil: »krajino moraš tako na hitro namalati, da se akvarel ne zasuši«. Toda bolj kot impulzivni prenos motiva na papir , je Cirilo navduševalo cvetlično tihožitje, v suhi tehniki akvarela, ki je dovoljeval počasnejšo in bolj premišljeno gradnjo slikovnih elementov. Navsezadnje so tudi Cirilini motivi »družinskega izvora«. Sestra Metoda, ki vodi starinarnico Ažbe, je tudi vrhunska oblikovalka cvetličnih aranžmajev in pogosto podari mami Adeli in Cirili šopke cvetja s svojega vrta. Na mizi v dnevni sobi ti šopki več dni izzivajo Cirilino likovno žilico, dokler ne povesijo svojih cvetov in zbudijo v slikarki tisto nevzdržno notranjo nujo, da jih končno »namala«.
Tehniko akvarela lahko primerjamo s šahom: umetnik mora imeti najprej vizijo (skico), kako bo akvarel izgledal, kaj bo spredaj, kaj se bo prelilo v ozadje, kje bo presevala belina papirja itd.. Sliko mora znati misliti in vedeti vsaj nekaj potez v naprej kaj bo sledilo, obenem pa nadzorovati nanose in se odzivati na prelivanje barv. V tehniki olja teh težav ni; ne le, da lahko slikar sliko postopoma senči, tudi preslika jo, denimo roko naslika v drugačni poziciji itd...
Akvarel je ena najbolj specifičnih slikarskih tehnik, ki je lahko blizu risbi. Risbo in akvarel druži tudi podlaga- papir. Od vseh drugih slikarskih tehnik pa ga loči transparentnost. Lazurno se da slikati tudi z oljem, vendar čas sušenja posameznih lazurnih plasti otežuje hitro, spontano ustvarjanje. Prosojnost barv pogojuje gradnjo slike od svetlih partij proti temnim in skoraj povsem onemogoči korekturne posege. Manjše slučajnosti imajo svoj čar-perfekcionistično naslikan akvarel je največkrat pust. Končno je tu še problem barv: barvni nanos je v vlažnem stanju temenjši kot takrat, ko voda izhlapi.
Na slovenskem je akvarelu usojen status pomožne likovne panoge zaradi lastnosti: cenenost, majhno število pripomočkov, ki poleg tega nimajo močnega vonja, hitra izdelava, ki je prikladna za amaterje. Docela se je uveljavil le na Otoku in prek njega v celem anglosaškem svetu, vendar tudi nekateri pomebni dosežki nemških ekspresionistov niso pomembneje vplivali na naše umetnike. Ob tem pa je zanimivo, da v slovenskem jeziku, razen samostalnika »akvarelist« ne poznamo besede, ki bi posebej označevala ustvarjalca ukvarjajočega se s kakšno drugo (štafelajno) slikarsko tehniko.
Akvarelistko Cirilo Demšar odlikuje poetična občutljivost za volumne z barvnimi refleksi. Gledalcu najbližji deli so naslikani na suho podlago z bolj gosto barvo; motiv se počasi oddaljuje s prelivanjem in mešanjem pigmentov na sami podlagi, ki jih nanaša na vlažno spodnjo plast (»mokro na mokro«) vse do lazurnega ozadja. Kvalitetno so vkomponirani tudi beli (neposlikani) deli papirja, ki poudarjajo odbleske na cvetnih listih in obenem motiv prezračijo. Akvareli Cirile Demšar so prepričljivi, ker zna doseči likovno igro med prepoznanimi deli cvetice in prelivajočimi se (abstraktnejšimi) rastlinskimi oblikami. Zdi se, kakor da poetično prelivajoče se slučajnosti dodatno spodbudijo gledalčevo domišljijo, da podobo posvoje domisli. Ni vprašljiva originalnost barvne sinfonije; čeprav vam bo Cirila zatrdila, da so Metodini šopki že sami po sebi dovršene barvne umetnine, ki jih je ona le prenesla na papir. A pozorni gledalec ne spregleda Cirilinih barvnih spevov, novih, povsem samostojnih hromatskih kombinacij, ki so preprosto lepe. In nenazadnje je posebna značilnost Cirile tudi krčenje motiva na najnujnejše elemente, s čimer poudari svojo vizijo. Zaključimo lahko, da so bili šopki sami po sebi nekaj izjemnega, Cirili Demšar pa je uspelo izrabiti možnosti tehnike, tako da je akvarel podredila viziji minljivosti s poetičnimi poudarki in šopke potopila v atmosfero intimne miline.


Vid Lenard
 



Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies