Več o avtorju razstave

Lojze ADAMLJE

je bil rojen leta 1955 v Ljubljani. Mladost je preÏivel na Dolenjskem, osemletko je obiskoval v Šentvidu pri Stični. Šolanje je nadaljeval na srednji grafični šoli v Ljubljani. Îe v tem času so nastali zanimivi poskusi slikanja v gva‰u in olju, zato se je vkljuãil v ‰tudij umetni‰ke grafike na ALU v Ljubljani, kjer je v razredu prof. Pogaãnika specializiral umetni‰ko grafiko na kovinskih matricah. in potoval na mnoge velike razstave v tujini. Njegova umetni‰ka pripoved je Ïe skoraj tri desetletja vpeta v nadrealistiãni-surrealistiãni nagovor. V zadnjem desetletju pa je nesporno najvidnej‰i predstavnik tega umetni‰kega stila na slovenskem. V slikarstvu je ustvaril obseÏen opus surrealistiãnih del, mnoga ta dela pa Ïe danes tvorijo zgodovinske zbirke galerij in privatnih kolekcij. Za svoje slikarstvo in grafiko je prejel vrsto pomembnih priznanj in nagrad. Med njimi je nedvomno najpomembnej‰i Mali grand pris za nadrealistiãno slikarsko delo. ki ga je prejel na svetovni razstavi Kassel 2001, v Nemãiji. Do sedaj je imel Ïe 29 veãjih samostojnih razstav. Sodeloval pa je na veã kot 170 skupinskih razstavah v domovini in tujini. Sodeloval je tudi v mnogih pomembnih slikarskih kolonijah v Sloveniji in tujini.

 

Pomembnejše samostojne razstave

 

 • 1975 – Dom JNA, Hercegnovi; Črna Gora
 • 1976 – Galerija Mario Clausa, Verona, Italija
 • 1979 – Dom tiska ČGP Delo, Ljubljana
 • 1980 – Dom družbeno političnih organizacij Ljubljana Bežigrad
 • 1982 – Razstavišče občine Litija
 • 1983 – Šubic-Adamlje, Konstaschova Zeltwig, Avstrija
 • 1984 – Mestni sindikalni svet, Ljubljana
 • 1985 – Mestni sindikalni svet Ljubljana
 • 1986 – Heinz Hal, Cleveland, ZDA,
 • 1986 – Srednja šola Iskra, Kranj
 • 1986 – Galerija Cicero, Delo, Ljubljana
 • 1987 – Premium, Ljubljana
 • 1988 – Galerija Commerce, Ljubljana
 • 1989 – Galerija Heger, Boca Raton, ZDA
 • 1990 – Emona, Zalog, Zalog pri Ljubljani
 • 1993 – Galerija Cicero Delo, Ljubljana
 • 1994 – Galerija Skedenj, Rašica pri Velikih Laščah
 • 1996 – Dea Center, Ljubljana
 • 1997 – Bildhaus, Beljak, Avstrija
 • 1999 – Kalvan, Ljubljana
 • 2000 – Word Art, Kassel, Nemčija
 • 2002 - Državni svet R Slovenije
 • 2002 – Razstavišče Barbara, Velenje, premogovnik Velenje, Velenje 
 • 2003 – Gornjesavski muzej Jesenice, Liznikova domačija, Kranjska Gora
 • 2005 – Galerija Rika Debenjaka, Kanal ob Soči,
 • 2005 – Galerija Nazarje, Nazarje
 • 2008 – Mestna galerija Šoštanj, Šoštanj
 • 2008 – Galerija kulturnega centra Laško, Lakšo
 • 2009 – Galerija Krka, Ljubljana


Kontaktni naslovi:


Atelje in galerija na naslovu:
Lojze Adamlje, Cvetliãna pot 10, 1260 Ljubljana Polje
Tel.: O1/52 83 475 ali GSM 041/708 362
E-Mail: mailto:adamlje.alojzij@siol.net
 
Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies