Razstava

Svilena razodetja

Peter Lovrin in njegovo likovno udejstvovanje, ki se giblje med slikarskim izražanjem, dekorativnostjo on oblikovanjem ambientov Ob slikarski in oblikovalski ustvarjalnosti Petra Lovrina se kar samo ponuja vprašanje, od kod njegovo zanimanje za orientalsko umetnost. Lahko sklepamo, da je duh Daljnega Vzhoda
že kot otrok črpal kar v domačem okolju v kreiranih ambientih svoje mame, polnih tovrstnih okrasnih predmetov. Zrasel z njimi avtor v paravanih oziroma španskih stenah, kateri poreklo sodi na Kitajsko in Japonsko, kjer so jih poznali že v 4. oziroma 6. stoletju po Kristusu in jih je Evropa vključila v svoja stanovanja kot del premične stene predvsem v začetku 20. stoletja v dobi secesije, na novo obuja njihovo rabo kot umetniški, dekorativni in uporabni objekt.
V njih Peter Lovrin prepleta uporabne, okrasne in izrazne razsežnosti na svoj unikaten način. Ko se zgleduje po starih vzorih, jih intiutivno preoblikuje kakor mu narekuje njegova sodobna občutljivost: zdaj so to v secesijsko obdelanih okvirih bogate črno-bele ali barvne kompozicije geometrijskih ali rastlinskih vzorcev, vezanih na staro tradicijo krašenja predvsem japonskih paravanov, spet drugič se zde intimna avtorjeva igra bogato nasičenih barvnih kontrastov z naverjetno pestrostjo oblik, od abstraktno krasilnih do vegetabilnih ali ploskovitih figuralnih upodobitev. Morda je najbolj opazna značilnost Lovrinovih likovnih prizadevanj posmodernistično pojmovanje umetnosti, ki ne pristaja na nekdaj trdne slogovne norme. Njegove kreacije označuje ustvarjalno mešanje starega in novega in združevanje t. i. elementov visoke in uporabne umetnosti v izdelke, ki naj bodo čimbolj adekvaten odraz umetnikovega razpoloženja. Lovrinovo težnjo po evociranju pozitivnih razpoloženj pri gledalcih oziroma uživalcih njegovih del spremljajo močan, čustveno obarvan kolorit in svetlobni učinki, ki še posebej prihajajo do izraza v svetlobnih slikah. Avtor v njihova ozadja namešča svetlobna telesa, ki stopnjujejo barvno žarenje slik. Za paravane, svetlobne slike in lampione avtor uporablja svilo, viskozo ali bombaž. Lampione krasi s secesijsko občutenim vegetabilnim vejevjem dreves in z ekspresivno poudarjeno risbo skrivnostnih gozdnih duhov s pravljično obarvano svetlobno učinkovitostjo. Celota se zdi kot skupek afriških in orientalskih vplivov, združenih v sugestivno avtorjevo pripoved s sledmi naivne oziroma otroške ustvarjalnosti, tako v koloritu kot v ploskovitem valovitem črtovju. Ob tem se avtor lahkotno giblje med opisnostjo motiva in osebnim čustvenim nabojem poslikav. Od slikarskih tehnik se poslužuje predvsem akvarela in batika.
Medtem ko se v današnjem globaliziranem svetu mnogi sprašujejo o nevarnosti izgube lastne identitete, Peter Lovrin s svojo ustvarjalnostjo poudarja enotnost sveta in življenja, potrebo po preseganju vsakršnih meja in tabujev, nujnost zavedanja, da naš planet v veliki meri ogrožajo pregrade v naših glavah. Morda sploh ni slučaj, da se avtor s svojo ustvarjalnostjo klanja Vzhodu. Zahod je namreč s prevlado razuma in z zanemarjanjem človekove duhovne razsežnosti prišel do razpotja, ki nujno kliče po poglobljenosti vase in opustitvi njegove sle po kopičenju materialnih dobrin, ki ga duhovno prazni.

Se je Peter Lovrin že rodil z zavestjo, ki je sposobna združevanja na najbolj občutljivem polju človekove ustvarjalnosti – v umetnosti? Skromnost in pogum in iskreno stremljenje k lepemu in dobremu so lastnosti, ki ga spremljajo na njegovi kompleksni ustvarjalni poti. Intuicija in trdo delo pri premagovanju likovnih problemov so zanesljivo poroštvo za njegovo nadaljnje likovno zorenje.


Maruša Avguštin

 

Paravani svetlobne slikeŽelim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies