Razstava

Življenjski ciklus narave in zemlje

Na pragu pomladi smo priče slikarski razstavi, za katero je slikarka Alenka Lesar črpala ravno iz motivike vedno znova prenavljajočega se krogotoka narave.
Že v devetdesetih letih je pri iskanju svojega slikarskega izraza raziskovala slikarsko ploskev, kar jo je že v času študija na akademiji vodilo v abstrahiranje oblik. Tako jo poznamo tudi kot avtorico izvirnih računalniških grafik.

 

Tokrat pa se nam predstavlja s ciklom oljnih slik, ki je nastajal med leti 2005 in 2007.
Ikonografsko je narava prastar motiv, slikarska barva na slikah Alenke Lesar je popolnoma osvobojena mimetičnega obravnavanja, ne zasledimo impresionističnega obravnavanja problema preobrazbe barve v svetlobni atmosferi, Alenka Lesar izraža svoje likovno sporočilo, svojo resnico, kot odziv na prostor in čas, v katerem živi, s slikami, katerih osnovni likovni element sta ploskev in barva. Pri tem se odraža slikarkin osebni odnos do narave in zemlje, doživljenje narave in njenih zakonitosti, ponavljajoče se rojevanje, na to vračanje vanjo in ponovno presnavljanje in obnavljanje življenja. Dopoljnjujoče se dogajanje med minevanjem ter novo rastjo z razkrojem starega odslikujejo barve, ki jih uporablja v odtenkih zelenih, rjavih, rumenih, oranžnih tonov. Zelena barva je v prvi vrsti barva pomladi in novega upanja, simbolizira ponovno rast, upanje, uravnotežanje in vzpostavljanje harmonije. Zelene tone v glavnem dopolnjujejo rjavi toni kot simbol trdne, realne prizemljenosti, materialnosti, kot mirovanje, v pričakovanju nečesa, kar se bo zgodilo, v napetosti z rumenimi in oranžnimi toni, ki kot svetloba nakazujejo porajanje novega življenja.
Ta napetost se v slikovnem polju kompozicijsko odraža z diagonalami, ki v središču tvorijo travnik ali polje, kjer vladajo naravne zakonitosti življenja. Diagonalna kompizicija omogoča gibanje, notranjo dinamiko in uravnoteža barvne ploskve.

 

Svetloba v svetlejših tonih prežema slikarski prostor, kot stanje duha človeške zavesti, ki vedno znova oživlja vso danost.
Formati slik so horizontalni, pravokotni, da bi tudi ta oblika poudarila pasivno lego zemlje kot zibelko življenja, v diagonalah razraščajoč se v napetosti, ki jih uravnotežijo barvne ploskve. Pri večinoma diagonalni kompoziciji slik zaznamo prehod iz perspektivičnega v večdimenzionalno, s čimer je dosežen učinek dinamičnosti in harmoničnosti.
Kot vedenje, da se življenje ponavlja in obnavlja, črpajoč iz pradavnega vira ljubezni, ne glede na to, kolikokrat je bilo poteptano, spregledano ali onemoglo. Vedno se pojavi kot novo seme, ki je zaupljivo in se najgloblje ukorenini ravno v kotičkih, ki so najbolj prazni. Tako je v Svetem pismu ta prispodoba opisana v Priliki o sejalcu (Evangelij po Mateju 13, 1-8), v Razlagi prilike (Matej13, 18-23) ter v Priliki o ljulki med pšenico (Matej 13, 24-30). Ko je šel sejalec sejat, je nekaj semena padlo kraj pota, drugo na kamnita tla, tretje med trnje, četrto pa v dobro zemljo. Samo slednje je obrodilo sad, ki je sled življenja, ki ga je seme podarilo, med tem ko je samo iztrohnelo, za nov začetek.

 

Tudi v Priliki o ljulki med pšenico lahko razberemo, da sled dobrega semena ostane, ne glede na težave pri rasti. Nikakor ni potrebno ljuljke ruvati, da ne bi z ruvanjem poškodovali tudi pšenice - ob svojem času, ob žetvi ali dopolnitvi našega časa se samo izkaže, kaj je bilo dobro in kaj je vredno tega, da ostane in je nosilec življenja v prihodnosti. To skozi zgodovino vedno znova potrjuje tudi sad umetniškega ustvarjanja, ki ga skozi leta izčiščuje čas.
Po V. Kandinskem ima oblika svojo notranjo vsebino in je le odraz slednje. Tako je jasno, da počiva harmonija oblik samo na načelu notranjega stika s človeško dušo. To načelo imenujemo na tem mestu kot načelo notranje nujnosti. Abstraktne oblike izražajo lirično zasnovane slikarske koncepte, ki temeljijo na duhovnih, religioznih, filozofskih in drugih pojmovanjih narave.

 

V naravi vlada ravnotežje, prastar krogotok snovi in energij, iz katerega vse izhaja in se vanj vse vrača. Vse, kar je živega, je prejeto kot dar in se po naravni zakonitosti spet vrača k naravi, puščajoč za seboj sled življenja. Kakšna je ta sled - je odvisno od vsakega posameznika.
Tako napetosti v naravi niso same sebi namen, ampak so dinamična sila novih začetkov bivanja, ustvarjanja, navdajajo nas s hvaležnostjo in vedno znova vračajo človeka človeku kot največje darilo. Tako lahko razumemo slikarstvo Alenke Lesar tudi kot vabilo k vedno novi pomladi našega bivanja in k harmoničnemu sožitju z ljudmi in naravo.

 

Lavra Štrumbelj Novak

 

Slike Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies