Razstava

Lepota propada

Soočenje s slikarskim ustvarjanjem Gaje Šorgo gledalca večplastno preseneti, še toliko bolj z vedenjem, da v letošnjem oktobru šele začenja študij slikarstva na beneški akademiji. Avtoričin izbor slik za razstavo pa dokazuje tudi njen strogi in zreli pristop do lastne kreativnosti. Motivno jezavezana klasični figuraliki, zlasti upodabljanju človeka in vedut s prevladujočimi urbanimi izseki Kopra. A kljub prepoznavnosti navdiha izkonkretnega realnega sveta je še posebej opazna avtoričina namera v opredmetenju lastnega notranjega sveta, torej osebnih videnj, doživljanj inčutenj. In v smislu te vsebinske izpovedi je njeno ustvarjanje gotovo ekspresivno: izbrani motivi, nekateri se tudi ponavljajo v več variantah, postanejo nosilci in pomenske metafore najgloblje intime izjemno senzibilne mlade ustvarjalke. Tudi znotraj figuralnih podob - prevladujejo portreti, avtoportreti, podobe znanih osebnosti, pa akt, vedno vabljivi motiv matere z otrokom - je poudarjena avtoričina namera v preseganju zgolj mimetične odslikave. Gaji torej ni cilj le slikarsko dokumentiranje konkretnega izhodišča kot sredstva za pridobivanje klasičnih likovnih znanj, pa čeprav hote ohranja prepoznavnost upodobljenega: s subjektivno stiliziranimi formami, nekatere so občutene celo kot minimalizem ali kot deformacije, izčisti motiv seveda za njo vseh nepomembnih primesi. Na slikarski površini ostaja človeška figura ali njen izbrani del kot najbolj izvorna silhueta, kot arhetip. V detajlih je sicer možna asociativnost na spontane zarise otroških rok, ali na znane izkušnje pop arta, vendar celostna atmosfera slike pa odseva neko posebno, vsekakor intimno občuteno razpoloženje. Gledalčevo pozornost pritegnejo suverene poteze čopiča s temnimi oziroma črnimi barvami, s katerimi opredeli osnovni konstrukt kompozicije – silhuetno podobo lika, kateremu premišljeno doda še izbrane barvne vrednosti, najbolj pogosto živo rumene, rdeče, različne vrednosti rjavin in oranžne. Nekatere podobe, zlasti portreti, nam delujejo kot posebne ikone: so nam znane in blizu ter hkrati delujejo nadzemeljsko in nadčasovno. Vsekakor postanejo nosilke novih zgodb, vedno pogojenih s z avtoričinim trenutnim mentalnim in emocionalnim stanjem. Tako se nam diskretno odkriva in zrcali skrajna čustvena občutljivost zelo mlade likovnice, ki pa si je očitno izbrala prav slikarski medij kot sredstvo dialoga navzven. Tudi predstavljene slike, nastale so v obdobju teh štirih let, dokazujejo Gajino neustavljivo notranjo moč, voljo, energijo in zavestno odločitev za slikarski poklic. Seveda je opazno še eksperimentiranje kot nujni sestavni del v procesu iskanja maksimalne sporočilnosti: na videz isti motiv Gaja interpretira v več variantah, a vedno z vnaprej domišljeno postavitvijo in barvno opredeljenostjo. Vse to pa dokazuje njeno neobremenjenost s sočasnimi umetnostnimi trendi in njeno namero v iskanju lastnega izraza kot edinega avtentičnega načina izpovedi. Vedute Gaje Šorgo nas tudi po svoje šokirajo: atmosfera je posebna, na prvi videz temačna, v segmentih vzbuja celo neko strahospoštovanje, a je hkrati še pomirjujoče spokojna in meditativna. Ulice, fasade hiš in posamični arhitekturni elementi samevajo v kar metafizični in vsekakor skrivnostni svetlobi noči, v tišini in miru. Ni sledu o tisti dnevni žareči sončni toplini in presvetljenosti, ki tako določuje ustvarjalnost primorskih slikarjev. Na Gajinih slikah je ta nočna svetloba sicer topla, mistično občutena in vendar drugačna ter ponovno odraža Gajino odločitev za iskanje avtorske izvirnosti in slikarske entitete, vedno pogojene z osebno nujo po izpovedi. Premišljeno izbrani izseki starega mestnega jedra Kopra z naravnimi in umetnimi svetlobnimi viri, ki diskretno in elegantno napolnjujejo celotno površino platna, so odsev intimnega avtoričinega odnosa do konkretnega ambienta in hkrati še tisti elementi, ki dokazujejo njeno dosedanjo dokaj samostojno raziskovalno ustvarjalno pot. Prav ta čutna intimna nota podobe gledalca ne pušča indiferentnega, nasprotno, miselno in čustveno ga angažira v subjektivno doživljanje in zlasti v lastno interpretacijo upodobljenega. Le-to pa naj bo Gaji še vzpodbuda in najbolj optimistična popotnica za prihodnost.

 

Nives Marvin

 

Slike
Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies