Razstava

Zgodbe nekega videnja

Srečati se s kiparstvom Urše Heller je avantura, ki te zaposli z globokim razmislekom. Sprašuješ se, ali je videno pred občutenim ali ravno obratno. Kiparstvo je v prvi vrsti močno zavezano fizikalnosti in materialnosti, še posebno v primerjavi s slikarstvom. Kip kot fizični predmet je veliko bolj dinamičen kot slika, saj lahko sliko zaobjamemo v enem pogledu, pri kipu-skulpturi pa en pogled zajame samo enega od njenih mnogih profilov in načinov obstojanja v prostoru. Hellerjeva kot kiparka in filozofinja, svoji skulpturi želi določiti mesto opazovanja, kajti osnovni nagovor je ploskovno točno opredeljen, ostalo pa je samo odmik od osnovne sporočilnosti in vstopanje v čisto vibracijo kiparske forme.
Mala plastika, ki je na pričujoči razstavi prezentirana v tehniki žgane gline je polna sublimnih nagovorov, katere je sprožilo razmišljanje o duhovnosti, simbolnih podobah religijskih zgodb in osebnih preokupacij pri iskanju svojega ustvarjalnega jaza. Njene male plastike bi se lahko povečale z mnogokratnikom in bi kot take, prostorsko močno vzvalovile vsako okolje, pa naj bi bil to urbani prostor ali čista narava. Toda te skulpture, ki delujejo kot bi ravnokar spolzele iz rok stvarnice, so polne notranjega vzgona, njihova forma kaže voljo po simbolični ekspresiji, poustvarjanju sanjskih oblik in v tej velikosti so najbolj prepričljive in najmočnejše v svojem nagovoru. Njeni angeli, svetniki, svetopisemske podobe jaslic in druge figure iz polja religioznega, metafizičnega pojmovanja sveta, lebdijo na navideznih krilih, preko katerih se pretaka slap tornada, ki pod skulpturo gradi jezero opoja in mirne vode. Pri večini njenih skulptur vidimo, da se te porajajo iz ravnine, kakor da bi v zemljo zagrebli seme, ki pod duhovnim soncem začne svojo eruptivno rast. Takrat ko je kiparsko ustvarjena človeška ali pa biblijska podoba nekega bitja, ki v krogličasti obliki nakazuje glavo, takrat se zavemo minljivosti, vsega kar se enkrat rodi. Vse tisto, kar je samo privid, pa ostaja brez rojstva in smrti. Na tako ozkem robu, naša ustvarjalka išče svojo resnico, svojo srečo in obče človeško pot do umetnosti. Nekatere figurativne podobe se zraščajo ponavadi v triptih, včasih še celo v večje skupine figur, toda vedno se v vodeči sredini izloči vodilna figura, ki nadvladuje ostale.
Vse kar karakterizira kiparkino likovno govorico, je nakazano v smislu za sintezo oblikovnih možnosti, slikovitiosti in plastičnosti. Simbolični nagovor je dotik abstraktne forme, ki se s premislekom in vztrajanjem čisti do svojega maksimuma. Kiparka uspeva iz trenutne enkratnosti vključiti v vekotrajni ritem valovanja, napredovanja, rasti in obnavljanj, svoje male plastike. To so v bistvu skulpture, kjer je okvir ali zunanja maska samo gladki zunanji obris, vse kar je v njej dinamičnega, življenjskega, pa se dogaja v njeni notranjosti, navznoter. Tu se preliva masa, tu se odvijajo čustvene drame. Kiparka nam daje voljo, da občutimo simbole človeškega doživljanja materije, obenem pa tudi zavedanja absurdnosti, ko zaznamo največkrat samo zunanjost, ne registriramo pa notranjosti in tega, kako ozko je odmerjeno in oglato prirezano »vesolje«

 

Lojze Adamlje
 

KipiŽelim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies