Več o avtorici razstave

Darja ŠTEFANČIČ

Moja mladostna želja je bila, da bi se o slikarski obrti poučila na akademiji. Naneslo je drugače. V času, ko so si nekateri izmed mojih vrstnikov svoj talent podkrepili s tehničnim znanjem in pridobili naslov šolanega slikarja, sem sama opustila vse zavestne napore v smeri razumskega urejanja vse bolj izključujočih se teoretičnih prvin. To početje se mi je nenadoma zazdelo jalovo in utesnjujoče. Kot samouk bi, tako še zdaj verjamem, najbrž tavala v labirintu in boječe prisluškovala glasovom, ki bi me zvabljali zdaj na ta, zdaj na drug konec. Take reči enostavno niso za nekoga z mojim temperamentom.

 

Da bi se lahko nemoteno, v miru predala svobodnemu vetru, sem se prenehala udejstvovati v likovnih skupinah, obiskovati tečaje in razstavljati. Nekakšna selitev na svoje, ki omogoča popolno iskrenost. Odtlej tudi slikam samo v tehniki olja. Kreiram svoje vrtove. Vsakič na novo, po scenariju, ki se skozi celoten nastanek slike razpleta pred mojimi notranjimi očmi. Ne do konca razjasnjen vzgib me sili, da te vizije projiciram v fizični svet.

 

Po petindvajsetih letih svoje delo, spričo nepričakovane vzpodbude, predstavljam javno.

 

Morda, v naposled razumljiv nagovor sorodnemu srcu in tako, v mali obračun s sabo.

 

Darja ŠtefančičŽelim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies