Razstava

Primorska simfonija

Slikarka Klavdija Marušič se je zapisala likovni umetnosti šele tedaj, ko so spone njenega intimnega sveta popustile do te mere, da si je upala svoje slikarske sanje predstaviti še strokovni javnosti in obiskovalcem galerij. Preko različnih likovnih tečajev in ob prijateljevanju z drugimi likovnimi ustvarjalci, se je njen likovni talent začel hitro razvijati. Prišle so odmevne nagrade v mednarodnem prostoru in s tem je prišla potrditev njenega izjemnega talenta.

 

Danes slikarko prepoznamo kot izjemno akvarelistko s prepoznavnim avtorskim rokopisom.
Njeni akvareli so v linije in barve vizualizirano prepesnjene osebne vizije izbranih naravnih danosti.

 

Najnovejše cikluse lahko opredelimo kot abstraktni ekspresionizem, ki pa vsebuje tudi pomenljive simbolične poudarke, kakor globlja likovna in estetska sporočila. Akvarelni listi Klavdije Marušič so mojstrovine, ki še vedno asociarajo na nekakšne imaginarne pokrajine, ki pa postajajo vse bolj avtonomne barvne kompozicije s številnimi drobnimi abstraktnimi elementi, ki tvorijo pajčolan mističnih pokrajin. V svojem raziskovanju akvarela, ki se mu posveča z nežnostjo, vztrajnostjo in strastjo, dosega neverjetno simbiozo papirnega nosilca in barvnih pigmentov, katere redči z različnimi vodnimi raztopinami. Akvarel je pravzaprav zahteven slikarski postopek, saj zaradi prelivajočih se, prosojnih vodenih barv ne dopušča poznejših popravkov, kot je to mogoče pri drugih slikarskih tehnikah. Slikarka se nam predstavlja kot občutljiva občudovalka in zapisovalka primorske pokrajine. Istrski in kraški motivi ohranjajo prepoznavnost samo v formi in tako posredno določajo avtoričino senzibilnost za avtohtone lepote. Občuteno in doživeto v naravi, slikarsko dokumentira neobremenjeno, v večini primerov kar lirično poetsko, tako da je opazno slikarkino intimno razmišljanje, raziskovanje prostora in iskanje harmonij, ki jih najdemo le v naravi. Specifična atmosfera in utrip v različnih svetlobnih trenutkih ter v izbranem krajinskem ambientu se skozi proces izraznih subjektivnih in trenutnih doživljanj opredmeti v novo, na dvodimenzionirani površini, realizirano stvarnost.. Z opuščanjem detaljev še poudari svetlobno in barvno konotacijo, kar ji omogoča tudi neposredni način upodabljanja. Objektivna stvarnost je torej le izziv v možnosti analize likovnih problemov, kjer imajo odločilno vlogo barve. Barvna paleta je umirjena in jo kontrastno poudarja črno zarisana kontura, kot v risarski tradiciji japonske umetnosti, kjer črni tuš služi za risarsko sporočilnost. Barvne površine so razgibane in uglašene s subtilnimi prelivanji in niansiranji in tako se nam pričara atmosfersko razpoloženje, ki je podano z osebnim pristopom. Na njenih delih opazimo hoten odmik od zgolj realističnega dokumentiranja, stilizacije in ponekod tudi transformacije, okrepljene še z linijami, hitrimi in preprostimi potezami po površini papirja, ki pa najbolj odražajo umetničen značaj. Akvareli Marušičeve so slikarsko prepesnjeni pogledi na kraške planote, primorska mesta, kraje v zaledju Krasa, interjere vasi, še posebno so ji ljubi grožnjanski vinogradi, Secerb in Trst.

 

Ti pejsaži so v oblikovnem in barvnem smislu harmonične in estetske interpretacije s poenostavljenimi in reduciranimi formami, ki se asocitativno približujejo ahitipiki upodobljene pokrajine. Prevladujoče horizontalno opredeljene kompozicije so prežete s posebno mehkobo in svetlobo kar lahko odkriva in likovno vizualizira le subtilen opazovalec. Neobremenjeno, z izkušnjami in intimnimi doživljanji gradi Klavdija Marušič nov likovni svet, ki je hkrati lastna vizija vidnega in duhovnega.
Njen likovni svet je bogastvo občutenega in doživetega v vidnem prostoru trde kraške narave, zato smo lahko tudi opazovalci napoteni na sanje spomina in radost videnih slikarskih kreacij, ki jih ustvarja ustvarjalka za svojo dušo. Prepričan sem, da tudi za našo.

 

Lojze Adamlje

 

SlikeŽelim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies