Razstava

Lepote in skrbi našega planeta

Pozornost Rajka Bogataja so pritegnile tako slikarske kot risarske in grafične tehnike. Likovnik, ki izpričuje težnjo po neprestanem izpopolnjevanju oziroma dograjevanju likovnega rokopisa, po njih posega glede na temo, vsebino ali misel, ki jo želi vtisniti v svoj likovni izdelek. Zato sta izrazni način in vsebinski razpon Bogatajevega likovnega izraza sorazmerno široka. V njegovem ateljeju se lahko srečamo z realističnimi slikami, akvareli in risbami, z grafikami, ki pogosto vsebujejo angažiran podton, z abstraktnimi kompozicijami...

 

Pri realističnih delih v oljni tehniki ali perorisbah Rajko Bogataj beleži mikavnosti krajinskega okolja in podaja razpoloženjski opis vaškega ali mestnega ambienta, pri tem pa kar se da zvesto sledi njegovi podobi. Posluhu za podrobno risbo bi najbrž lahko po- iskali korenine v poklicu geodeta. Poklic, ki ga je Rajko Bogataj opravljal do upokojitve, namreč zahteva izjemno natančnost. Hkrati z minucioznim risarskim ponazarjanjem motiva (npr. "Vipavski križ", perorisba) se srečujemo tudi s povzemajočim, skicoznim podajanjem vtisov na izbrani ambient (npr. "Piranski navdih", skica z ogljem).

 

Poseben sklop tvorijo slikarske in grafične kompozicije, ki temeljijo na postopku izvzemanja bistvenega in opredeljujočega v nekem motivu ali okolju ter povezavi različnih motivnih delčkov v novo likovno in vsebinsko ubranost. Mednje sodi podoba Ljubljane, ki jo je Rajko Bogataj kot nekakšen slikarski kolaž dobesedno zgradil iz najbolj prepoznavnih mestnih motivov.

 

Tudi pri grafikah (linorez, sitotisk, jedkanica in suha igla) se srečujemo z različnimi vsebinskimi pristopi. Če nam linorez "Stara vas" in sitotisk "Kraško polje" predstavljata rahlo stiliziran realističen pogled na motiv, lahko pri vrsti grafičnih listov zasledimo poteze likovnikove kritične angažiranosti do sodobnega časa. Linoreza "Sanje o miru" in "Genocid" (interpretacija Picassove Guernice, ki jo je v Bogatajev likovni svet priklicala tragedija v Srebrenici) sta zaznamovana s protivojno tematiko. Barvni linorez "Skozi prizmo alkohola" je zanimivo likovno ponazorilo izkrivljenega pogleda na stvarnost, ki ga prinaša alkoholna omama. S sitotiski "Globalizacija I.-II." in "Katedrala smrti" pa se je Rajko Bogataj polotil utesnjenosti in ogroženosti posameznika v sodobnem civilizacijskem okolju.

 

V abstraktni pol Bogatajevega likovnega izraza - začuda je tudi ta neposredno spodbujen z avtorjevo poklicno potjo - lahko uvrstimo zanimiv slikarski ciklus "Zemlja-naš planet". Slike v mešani tehniki so nastale na podlagi satelitskih posnetkov iz vesolja, ki jih je Rajko Bogataj verno ali v stilizirani, slikarsko sproščeni maniri prenesel na platno. Na konfiguracijo zemeljske površine nas opominja rahlo reliefen nanos barvne mase, ki je s slikarskimi potezami vselej povezan v harmonično likovno ubranost. Pogledi na njive, stavbe, gorovja, puščave, morja, neverjetne oblike iz narave, atmosferske pojave in odsevanje svetlobe na zemeljski površini so se spremenili v abstraktne slikarske kompozicije.

 

dr. Damir Globočnik

 

SlikeŽelim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies