Razstava

Dober kot kruh

(Slovenski pregovor)

Doživljanje je sidrno temeljeno v dogodju, prav izkustvo dogodja daje življenjskost doživetju samemu. Podoba je s svojo uresničitvijo odtis dušnega snidenja. Osvetlitev osrediščenja ali vsaj dotikanja, morda le poskus dotikanja bližine izpovedne intime je že dosežek.

Umetnika loči od fotografa in podobarja sedanjosti in bodočnosti ne le tehnika ampak božji dar, ki mora biti unikatno razpoznavno viden.

Tubit zdaja je tista časovna stalna prisotnost, ki nam daje možnost in obveznost vsakičnega soprisotja v trenutkih zdaj. Hkrati smo v soodnosu z zdajšnimi zdaji, z odhajajočimi trenutki zdaja in s prihajajočo prihodnostjo. Ta soodvisnost prisotja se osmisli v prostorju lastne duše, ki je dovoljena izbira komunikacije s prediskušnjo le-te v samodialogu.

Prostorje je ob naši aktivni prisotnosti v njem bivanjska poskusna monost soprisotja v časprostoru.

Naš duhovni tabernakelj ima spravljeno v sebi redke in svete pomembne velíkosti in majhnosti: v njem so za nas svete besede s pomensko izreko, podobe sanj in neizsanjanosti, tam so željenosti, skrivnosti in skritosti, radosti in sramote, nasmehi in grenkobe, otroškost in starost, strah in bolečine, lepe fotografije, poljubi, grafije minulosti.

Ta duhovni prostor čutečosti je svet tako za nas kot za druge. Preden stopimo vanj, si očistimo telo in dušo.

Materin jezik je najgloblja govorica posameznika. Slovenski jezik je za nas svet, zato ga moramo uporabljati z vso spoštljivostjo v zavesti in izrekanju - kot molitev.

Pomen izpisa na obrobju risb avtorice je večji od obrobljenja; v sebi ima kanec drobnih modrosti, obenem pa imajo prav ti vlogo premišljevalnih prebliskov, ki se slikarki zde pomembni do te mere, da jih ne zavrže - še več, povzdigne jih v slovesno obrobo podobe same. Je dogodje doživljanja, ki ga slikarka noče spustiti mimo. Je drobno sidranje velikih in manj velikih besed ter izračunov, ki so scenarij povedi.

Je kominikacijska intima.

"Kot siva tančica vztrajnosti, kot realnost z vsemi obveznostmi, lovljenje človečnosti." Anka H. Ko~Zmerl, petek 24. junija ob 15.uri.

V želji ne zamuditve mimobežja so ti obrazi rokopis, zapis besedenja z besedami ali brez. Trdi, da je zanjo srce izhodišče bivanjskosti z vso vzročnostjo življenja in hkrati zaobjetega ujetja sedanjega.

Poteze so jasne, močne, črta rokopisno govori o času, bivanju. Je povdarjeno hiteča, a išče umirjenje. Poteze so tudi jasne, asketske, preprosto pomirjujoče.

Barve. Slikarka s kolorirano risbo, z rjavo sieno, rjavo, ki je barva zemlje, z rdečo, modro in zeleno, pa rožnato, ki je tudi kožna barva riše obraze z rožnatimi, rdečimi zdravimi lici, ki jih osvetli z belino, ki povdarja usmerjeno iskrivo željo. Simbolnost barv smiselno soglaša z vsebinsko izreko pogovora. Slikarka z obrazno govorico povdarja sorazmerje dialoškosti.

Kompozicija. Okvir je prizadevanje, zapis vsakdanjega truda, je stik, komunikacija, ki daje možnost bolj ali manj ljubečega obstoja. Od svojih začetkov slikarske poti se slikarka A.H.K. ne loči od para ali družinske upodobitve obrazov. Pravzaprav so ti vedno enaki v frontni odrski poziciji v bližnjem kadru - ne le po podobi, tudi po govorici. So kot podobe nad zakonsko posteljo, so kot vezeni izpisi na platnu, so kot votivne podobe s priprošnjami.

Vsebina. Približanost bližini. Je temeljna nujnost. Je vredno biti s teboj v nemirnem iskanju. Dodane besede in števila so pomembne dodanosti kot nedokončani vzkliki, prikritosti pa tudi igrivost.

Avtorica verjame v središčno pomembnost upodobljencev, saj ji pomenijo besedenje še ne povedanega in neizpetega. Tematika pogovora jo žene k vedno novi izreki z istimi igralci. Povdarja pomen komunikacijskih odnosov, govori o željenju upočanitve begavosti mimobežnosti dogodkov in časa. Želi ujeti drobnosti in v njih njih pomembnost.

Rokopis, ki ga tke je berljivo vsakdanji, želi pa biti malo nad tlemi, vsaj toliko nad njimi kot takrat, ko si zaljubljen ali pa bi to vsaj moral biti.

 

Mag. sci. dr. sci. Rupnik AndrejŽelim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies