Statistika izžrebanih številk v igri Super Loto

Statistiko izžrebanih številk v igri Super Loto vodimo od 24. 06. 2007. V tabeli so navedeni vsi podatki. Izžrebane številke zadnjega kroga so obarvane rdeče, dodatna številka je obarvana zeleno. Številka v zgornjem levem kotu pomeni, kolikokrat je bila določena številka že izžrebana, v spodnjem desnem kotu pa v koliko zadnjih krogih ni bila izžrebana. Pika (.) označuje, da je bila številka izžrebana v zadnjem krogu oziroma v zadnjih dveh krogih (..). 

 

 

27
1
1
23
2
7
22
3
3
19
4
2
22
5
3
20
6
1
20
7
3
29
8
21
9
1
20
10
20
11
2
26
12
1
15
13
4
23
14
10
28
15
1
18
16
9
19
17
3
12
18
12
19
19
12
17
20
9
15
21
23
21
22
4
18
23
5
24
24
1
19
25
23
26
5
24
27
13
28
19
29
5
15
30
4
22
31
20
32
13
33
21
22
34
4
23
35
20
22
36
18
37
8
18
38
9
15
39
1

 

Izžrebane številke od 24. 06. 2007 dalje

 

Sedem največkrat izžrebanih številk 

 

Sedem najmanjkrat izžrebanih številk

 

Par - nepar

V grafikonu par/nepar je prikaz pogostosti izžrebanih parnih (2,4,6,8,10,12,14 itd.) oziroma neparnih (1,3,5,7,9,11,13 itd.) številk. 

 

Dekade

V grafikonu dekade je prikaz pogostosti izžrebanih številk v posamezni dekadi:

  • v 1. dekadi so številke od 1 do 9
  • v 2. dekadi so številke od 10 do 19
  • v 3. dekadi so številke od 20 do 29
  • v 4. dekadi pa številke od 30 do 39

 

Stolpci

Grafikon stolpci kaže pogostost izžrebanih številk v posameznem stolpcu. Od 25. kroga 2001 dalje so povsod v veljavi novi listki. Na le-teh je v eni kombinaciji šest stolpcev: v prvem so številkeod 1 do 37, v drugem od 2 do 38, v tretjem od 3 do 39, v četrtem od 4 do 34, v petem od 5 do 35 in v šestem stolpcu od 6 do 36.  


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies